Egyéb ösztöndíjak

 Közösségi ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki Közösségi Kari BME ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja a GTK közösségi életet élő és főként a közösségi életet aktívan szervező hallgatóinak jutalmazása.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet minden aktív, nappali tagozatos, alap- vagy mester képzéses hallgató, aki rendelkezik legalább egy lezárt aktív félévvel a BME GTK-n.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Az online adatlap kitöltésével, illetve hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap leadásával a Wigner Jenő Kollégium portáján a leadási ív aláírásával.

A pályázat során figyelembe vehető szakmai és tudományos tevékenységek

2016.08.29. – 2017.01.31.

Online adatlap kitöltésének határideje

2017.03.09. 23:59

Papír alapú adatlap leadási határideje

2017.03.09. 23:59

Eredmény

2017.03.14.

Pályázati kiírás és Pontrendszer
 

Tankörvezetői ösztöndíj 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Kari Hallgatói Képviselet (KHK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján azon hallgatók számára, akik tankörvezetői tevékenységeket végeztek.

Pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a GTK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori
képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázat feltétele a papír alapú pályázati adatlap leadása a KHK irodájában annak fogadó
idejében vagy a Wigner Jenő Kollégium portáján. Ezen felül szükséges az online adatlap leadása is, melyben a pályázó részletezi az elvégzett tevékenységeket.

Határidők:

Pályázat során figyelembe vett időszak: 2016.08.29. – 2017.01.23.
Online pályázati adatlap leadásának határideje: 2017.03.09. 23:59
Papír alapú adatlap leadási határideje: 2017.03.09. 23:59
Eredmény: 2017.03.14.

 

Pályázati kiírás és Pontrendszer
 

Sportszervezői ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki sportszervezői ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja azon hallgatók támogatása, akik olyan tevékenységeket, programokat szerveznek, amellyel élénkítik a sportéletet az egyetemen, illetve olyan edzők jutalmazása, akik BME-s csapatokat edzenek.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses hallgató.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Az online adatlap kitöltésével, illetve hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap és a hozzá csatolt mellékletek (az alább említett időszakban végzett sportszervezői tevékenységek részletes leírása és a tevékenységet felügyelő szervezet által kiállított eredeti és hiteles igazolások) leadásával a Wigner Jenő Kollégium portáján a leadási ív aláírásával 2017.04.07. 23:59-ig.

Pályázati kiírás és Pontrendszer
 

 

Utazási és Konferencia ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki konferencián és szakmai, tanulmányi versenyen való részvételre, illetve belföldi szakmai rendezvényeken való részvétel utazási költségeinek támogatására. A pályázat célja, hogy a hallgatók anyagi helyzettől függetlenül részt vehessenek kari tanulmányaikhoz kapcsolódó konferencián vagy versenyen.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses hallgató.

A pályázat benyújtásának módja:

A hiánytalanul kitöltött és aláírt Pályázati adatlap a konferencia vagy esemény előtt 2 héttel benyújtandó a Hallgatói Képviselet fogadóidejében, vagy a Wigner Jenő Kollégium portáján, illetve ennek megtörténtét jelezzék a jutter@gtkhk.hu email címen. A pályázat a félév során folyamatosan benyújtható.

A pályázat támogatási mértéke:

A pályázaton elnyerhető összeg a részvételi díj maximum 90%-a. Az elnyerhető összeg maximum 35 000 Forint/fő félévente. Az utazási támogatás két kategóriában pályázható:

 • „A” kategória:  tanulmányi versenyen való részvétel (pl. OTDK, esettanulmányi versenyek stb.), szakmai konferencián/egyéb szakmai rendezvényen való előadás tartás. Ebben az esteben az utazás 100%-ig támogatható.

 • “B” kategória: szakmai konferenciákon vagy egyéb tanulmányokkal összefüggésbe hozható rendezvényeken való részvétel, szervezés. Ebben az esetben pedig az utazás maximum 50%-áig támogatható.

A pályázat elnyerésének feltétele:

 • A pályázó az eredményhozatalt követő ösztöndíj kifizetési időpontot megelőző 10 munkanappal aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen a BME GTK-n.
 • A pályázó nevére szóló számla, illetve menetjegyek bemutatása és másolatának leadása az eseményt követően, illetve az előadással, vagy a hozzá kapcsolódó kutatással összefüggő dokumentumok, minimum 1, maximum 3 oldalas összefoglaló a verseny, vagy az előadás témájával kapcsolatban.

Pályázati kiírás és PontrendszerPályázati Adatlap

Pályázati kiírás 2016/17/1Pontrendszer 2016/17/1Pályázati adatlap 2016/2017/1
 

Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíj

A Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara pályázatot hirdet a Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi, tudományos, szakmai és közéleti munka elismerését szolgálja.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses és szakirányú továbbképzéses hallgatója, akik mintatantervükben meghatározott követelményeken túlmutató kiemelkedő tanulmányi, szakmai, tudományos vagy közéleti tevékenységet is végeznek. 

Képzési szintek szerint:

 • nappali tagozatos alapképzésben (BA/BSc) részt vevő hallgatók,
 • nappali tagozatos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő hallgatók.

Képzési területek szerint:

 • műszaki képzési terület,
 • gazdaságtudományi képzési terület,
 • ​társadalom-, bölcsészet-, pedagógiai képzési terület.

A díjat képzési szintenként és képzési területenként egy hallgató nyerheti el és egy hallgató egy képzése során csak egyszer kaphatja meg a díjat.

A pályázat feltétele és benyújtásának módja:

 1. Felvett diplomamunka vagy keresztfélév esetén végzős státusz 
 1. a pályázó tanulmányi eredménye mellett legalább egy kategóriában (Szakmai, tudományos és nyelvi teljesítmény, közösségi tevékenység, sport) értékelhető teljesítménnyel rendelkezik.

A hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap és a hozzá csatolt mellékletek leadásával a Wigner Jenő Kollégium portáján a leadási ív aláírásával nyújható be.

Határidők:

Papír alapú adatlap, illetve a csatolt mellékletek leadási határideje

2017.04.16. 23:59

Eredmény

2017.04.27.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj:

Az elnyert ösztöndíj összege kategóriánként, illetve képzési szintenként 100.000 Ft. Az ösztöndíj évente egyszer kerül kifizetésre.

Pályázati kiírás és Pontrendszer
 

Hangadó I. ösztöndíj pályázat

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a BME-n a pályázattal érintett képzésen legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkezik, és az értékelt időszakban kari hallgatói képviselői mandátummal nem rendelkezik.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázaton való részvételi szándékot a Tisztújító Kari Hallgató Szavazáson lehet jelezni. Ez a papír alapú szavazás esetében a szavazólap átvételével, online szavazás esetében a szavazólap leadásával történhet. A szavazólap átvétele, illetve leadása a pályázat leadásának is minősül.

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása során az egyes pályázók pontokat kapnak az alábbiak szerint:
A. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson: 1 pont
B. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson a Tisztújító Kari Hallgatói Fórum napján: 1 pont
C. Hiánytalanul kitöltött 2015/16. tanév tavaszi félévi OHV kérdőívek, az összes kérdőív kitöltése esetén: 1 pont
D. Hiánytalanul kitöltött 2016/17. tanév őszi félévi OHV kérdőívek, az összes kérdőív kitöltése esetén: 1 pont
E. Részvétel az egyetemi Önkéntes napon: 0,5 pont
F. Részvétel a kari Sport- és Egészségnapon: 0,5 pont
Összesen maximum 4 pont szerezhető.

 

Hangadó II. ösztöndíj pályázat

A pályázók köre: 

A pályázaton részt vehet a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a BME-n a pályázattal érintett képzésen lezárt aktív félévvel nem rendelkezik, és az értékelt időszakban kari hallgatói képviselői mandátummal nem rendelkezik. 

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása során az egyes pályázók pontokat kapnak az alábbiak szerint:

A. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson: 3 pont
B. Szavazatleadása a Kari Hallgatói Szavazáson a Tisztújító Kari Hallgatói Fórum napján: 1 pont
C. Részvétel az egyetemi Önkéntes napon: 0,5 pont
D. Részvétel a kari Sport- és Egészségnapon: 0,5 pont
Összesen maximum 4 pont szerezhető.

Közéleti ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képvislte Közéleti ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/A. § alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a KHK munkáját segítő közéleti tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

A pályázat benyújtásának módja:

Beszámoló elkészítése határidőre, és eljuttatása a KHK részére annak fogadó idejében (a KHK hivatalos hirdetőfelületein megtalálható) vagy a Wigner Jenő Kollégium portáján.

Pályázati kiírás és Pontrendszer

Pályázati adatlap

Kari Hallgatói Képviseleti ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselete Kari Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/B. § alapján, Hallgatói és Doktoranduszi Képviseletek ösztöndíja jogcímen a KHK-ban végzett tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.
 
A pályázók köre:
 
A pályázaton részt vehet a BME GTK valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban hallgatói képviseleti mandátummal rendlelkezett.
 
A pályázat benyújtásának módja:
 
Írásos beszámolót kell készíteni, amelyet az elnok@gtkhk.bme.hu címre kell eljuttatni.

Pályázati kiírás és Pontrendszer

Hírek

2017.05.23.
Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjpályázat
Kedves Hallgatók! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Új Nemzeti Kiválóság Program (UNKP) keretében idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát a fiatal hazai kutatók és alkotóművészek támogatására. Az UNKP célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos ...

2017.05.17.
Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíj pályázat eredménye 2016/17-es tanév
Kedves Hallgatók! A 2016/17-es tanévben a Kar Kiváló Hallgatója címet kiemelkedő tanulmányi, tudományos, szakmai és közéleti munkájuk alapján az alábbi hallgatók nyerték el: Illés Attila Kelemen Dorottya Schmidt Barbara Viola Nóra KKH ösztöndíj eredmény   ...

2017.05.10.
Felkai András Ösztöndíj 
Kedves Hallgatók! A Felkai András Ösztöndíj célja, hogy a magyar gazdasági és pénzügyi  szektor olyan szakemberekkel gazdagodjék, akiket Felkai Andráshoz  hasonlóan pozitív beállítottság, hozzáértés és nemzetközi látókör  jellemez. A díj e cél elérése érdekében ...

2017.04.24.
Áprilisi ösztöndíj pályázatok eredménye: Sportszervezői ösztöndíj, Utazási és Konferencia ösztöndíj és Közéleti ösztöndíj
Kedves Hallgatók! Itt találhatjátok meg az áprilisi pályázatok eredményét. Gratulálunk a díjazottaknak! Sportszervezői ösztöndíj pályázat Neptun ...

2017.04.09.
Kar Kiváló Hallgatója Ösztöndíj pályázat 2016/17
Kedves Hallgató! Szeretnénk felhívni a figyelmed, hogy a BME GTK Hallgatói Képviselete Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíj pályázatot hirdet azon hallgatók számára, akik mintatantervükben meghatározott követelményeken túlmutató kiemelkedő tanulmányi, karhoz köthető szakmai, ...

2017.03.30.
Osztrák - Magyar Nyári Egyetem
Kedves Hallgatók! A Bécsi Egyetem és az ELTE szombathelyi Savaria Egyetemi Központja idén is megszervezi, immár 26. alkalommal a nagy sikerű Osztrák-Magyar Nyári Egyetemét németül tanuló magyar, ill. magyarul tanuló osztrák hallgatók számára Szombathelyen. A nyári egyetem célja, ...

Következő oldal