Egyéb ösztöndíjak

  Szakkollégiumi ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki Szakkollégiumi ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja a GTK szakmai életét aktívan szervező hallgatóinak jutalmazása.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet minden aktív, nappali tagozatos, alap- vagy mester képzéses hallgató, aki rendelkezik legalább egy lezárt aktív félévvel a BME GTK-n.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Az online adatlap kitöltésével, illetve hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap leadásával a Wigner Jenő Kollégium portáján a leadási ív aláírásával.

A pályázat során figyelembe vehető időszak

2018. február 1 - augusztus 31.

Online adatlap kitöltésének határideje

-

Papír alapú adatlap leadási határideje

-

Előzetes eredmény

-

Pályázati adatlap


​  Közösségi ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki Közösségi Kari BME ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja a GTK közösségi életet élő és főként a közösségi életet aktívan szervező hallgatóinak jutalmazása.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet minden aktív, nappali tagozatos, alap- vagy mester képzéses hallgató, aki rendelkezik legalább egy lezárt aktív félévvel a BME GTK-n.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Az online adatlap kitöltésével, illetve hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap leadásával a Wigner Jenő Kollégium portáján a leadási ív aláírásával.

A pályázat során figyelembe vehető időszak

2017. szeptember 5 – 2018. január 30.

Online adatlap kitöltésének határideje

2018. február 28. 23:59

Papír alapú adatlap leadási határideje

2018. február 28. 23:59

Előzetes eredmény

2018. március 6.

Pályázati kiírásOnline beszámolóPályázati adatlap
Adatvédelmi tájékoztató


Tankörvezetői ösztöndíj 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Kari Hallgatói Képviselet (KHK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján azon hallgatók számára, akik tankörvezetői tevékenységeket végeztek.

Pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a GTK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori
képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázat feltétele a papír alapú pályázati adatlap leadása a KHK irodájában annak fogadó
idejében vagy a Wigner Jenő Kollégium portáján. Ezen felül szükséges az online adatlap leadása is, melyben a pályázó részletezi az elvégzett tevékenységeket.

Határidők:

A pályázat során figyelembe vehető időszak

 

Online pályázati beszámoló leadásának határideje

 

Papír alapú adatlap leadási határideje

 

Eredmény közzététele

 

 

Pályázati kiírás Pályázati adatlap

Adatvédelmi tájékoztató


Sportszervezői ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki sportszervezői ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja azon hallgatók támogatása, akik olyan tevékenységeket, programokat szerveznek, amellyel élénkítik a sportéletet az egyetemen, illetve olyan edzők jutalmazása, akik BME-s csapatokat edzenek.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses hallgató.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A hiánytalanul, elektronikusan kitöltött és aláírt pályázati adatlap és a hozzá csatolt mellékletek (az alább említett időszakban végzett sportszervezői tevékenységek részletes leírása és a tevékenységet felügyelő szervezet által kiállított eredeti és hiteles igazolások) leadásával a Wigner Jenő Kollégium portáján a leadási ív aláírásával.

Határidők:

A pályázat során figyelembe vehető időszak

 

Papír alapú adatlap, online beszámoló, illetve a csatolt mellékletek leadási határideje

 

Eredmény közzététele

 

Pályázati kiírásOnline beszámolóPályázati adatlap


Adatvédelmi tájékoztató

Utazási és Konferencia ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki konferencián és szakmai, tanulmányi versenyen való részvételre, illetve belföldi szakmai rendezvényeken való részvétel utazási költségeinek támogatására. A pályázat célja, hogy a hallgatók anyagi helyzettől függetlenül részt vehessenek kari tanulmányaikhoz kapcsolódó konferencián vagy versenyen.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses hallgató.

A pályázat benyújtásának módja:

A hiánytalanul, elektronikusan kitöltött és aláírt Pályázati adatlap a konferencia vagy esemény előtt 2 héttel benyújtandó a Hallgatói Képviselet fogadóidejében, vagy a Wigner Jenő Kollégium portáján, illetve ennek megtörténtét jelezzék a jutter@gtkhk.hu email címen. A pályázat a félév során folyamatosan benyújtható.

A pályázat támogatási mértéke:

A pályázaton elnyerhető összeg a részvételi díj maximum 90%-a. Az elnyerhető összeg maximum 35 000 Forint/fő félévente. Az utazási támogatás két kategóriában pályázható:

 • „A” kategória:  tanulmányi versenyen való részvétel (pl. OTDK, esettanulmányi versenyek stb.), szakmai konferencián/egyéb szakmai rendezvényen való előadás tartás. Ebben az esteben az utazás 100%-ig támogatható.

 • “B” kategória: szakmai konferenciákon vagy egyéb tanulmányokkal összefüggésbe hozható rendezvényeken való részvétel, szervezés. Ebben az esetben pedig az utazás maximum 50%-áig támogatható.

A pályázat elnyerésének feltétele:

 • A pályázó az eredményhozatalt követő ösztöndíj kifizetési időpontot megelőző 10 munkanappal aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen a BME GTK-n.
 • A pályázó nevére szóló számla, illetve menetjegyek bemutatása és másolatának leadása az eseményt követően, illetve az előadással, vagy a hozzá kapcsolódó kutatással összefüggő dokumentumok, minimum 1, maximum 3 oldalas összefoglaló a verseny, vagy az előadás témájával kapcsolatban.

 

Pályázati kiírásPályázati adatlap
Adatvédelmi tájékoztató


Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíj

A Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara pályázatot hirdet a Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi, tudományos, szakmai és közéleti munka elismerését szolgálja.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses és szakirányú továbbképzéses hallgatója,  akik mintatantervükben meghatározott követelményeken túlmutató kiemelkedő tanulmányi, szakmai, tudományos vagy közéleti tevékenységet is végeznek. 

Képzési szintek szerint:

 • nappali tagozatos alapképzésben (BA/BSc) részt vevő hallgatók,
 • nappali tagozatos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő hallgatók.

Képzési területek szerint:

 • műszaki képzési terület,
 • gazdaságtudományi képzési terület,
 • ​társadalom-, bölcsészettudományi képzési terület.

A díjat képzési szintenként és képzési területenként egy hallgató nyerheti el és egy hallgató egy képzése során csak egyszer kaphatja meg a díjat.

A pályázat feltétele és benyújtásának módja:

 1. Felvett diplomamunka vagy keresztfélév esetén végzős státusz 
 1. a pályázó tanulmányi eredménye mellett legalább egy kategóriában (Szakmai, tudományos és nyelvi teljesítmény, közösségi tevékenység, sport) értékelhető teljesítménnyel rendelkezik.

Határidők:

Papír alapú adatlap, illetve a csatolt mellékletek leadási határideje

2018. 04. 15. 20:00

Eredmény

2018. 04. 16-19.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj:

Az elnyert ösztöndíj összege kategóriánként, illetve képzési szintenként 100.000 Ft. Az ösztöndíj évente egyszer kerül kifizetésre.

Pályázati kiírásPályázati adatlap
 


Hangadó I. ösztöndíj pályázat

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a BME-n a pályázattal érintett képzésen legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkezik, és az értékelt időszakban kari hallgatói képviselői mandátummal nem rendelkezik.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat feltétele az online beszámoló leadása, amelyben a pályázó megjelöli, hogy mely kategóriákban számít pontra.

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása során az egyes pályázók pontokat kapnak az alábbiak szerint:
 

A. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson: 1 pont

B. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson a Tisztújító Kari Hallgatói Fórum napján: 3 pont

C. Hiánytalanul kitöltött 2016/17. tanév őszi félévi OHV kérdőívek, az összes kérdőív kitöltése esetén: 1 pont

D. Hiánytalanul kitöltött 2016/17. tanév tavaszi félévi OHV kérdőívek, az összes kérdőív kitöltése esetén: 1 pont

E. Részvétel az egyetemi Önkéntes napon: 0,5 pont

F. Részvétel a kari Sport- és Egészségnapon: 0,5 pont

Összesen maximum 6 pont szerezhető.

Pályázati kiírásAdatvédelmi tájékoztató

Hangadó II. ösztöndíj pályázat

A pályázók köre: 

A pályázaton részt vehet a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a BME-n a pályázattal érintett képzésen lezárt aktív félévvel nem rendelkezik, és az értékelt időszakban kari hallgatói képviselői mandátummal nem rendelkezik. 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat feltétele az online beszámoló leadása, amelyben a pályázó megjelöli, hogy mely kategóriákban számít pontra.

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása során az egyes pályázók pontokat kapnak az alábbiak szerint:

A. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson: 2 pont

B. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson a Tisztújító Kari Hallgatói Fórum napján: 4 pont

C. Részvétel az egyetemi Önkéntes napon: 0,5 pont

D. Részvétel a kari Sport- és Egészségnapon: 0,5 pont

Összesen maximum 6 pont szerezhető.

Pályázati kiírásAdatvédelmi tájékoztató


Közéleti ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képvislte Közéleti ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/A. § alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a KHK munkáját segítő közéleti tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

A pályázat benyújtásának módja:

Beszámoló elkészítése határidőre, és eljuttatása a KHK részére annak fogadó idejében (a KHK hivatalos hirdetőfelületein megtalálható).

Határidők:

 

A pályázat által vizsgált időtartam

A pályázatok leadásának határideje

1. időszak

2017. december 1 – 2018. február 28.

Az időszakot követő 5 munkanapon belül.

2. időszak

2018. március 1 – március 31.

Az időszakot követő 5 munkanapon belül.

3. időszak

2018. április 1 – április 30.

Az időszakot követő 5 munkanapon belül.

4. időszak

2018. május 1 – május 31.

Az időszakot követő 5 munkanapon belül.

Pályázati kiírás Adatvédelmi tájékoztató Pályázati adatlap

Kari Hallgatói Képviseleti ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselete Kari Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/B. § alapján, Hallgatói és Doktoranduszi Képviseletek ösztöndíja jogcímen a KHK-ban végzett tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.
 
A pályázók köre:
 
A pályázaton részt vehet a BME GTK valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban hallgatói képviseleti mandátummal rendlelkezett.
 
A pályázat benyújtásának módja:
 
Írásos beszámolót kell készíteni, amelyet az elnok@gtkhk.bme.hu címre kell eljuttatni.

Pályázati kiírásAdatvédelmi tájékoztató

Hírek

2018.10.03.
Ujvári János diplomadíj-pályázat 2018/2019 Ősz
Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) pályázatot ír ki a 2018-2019 tanév őszi félévében végzős hallgatók részére. A pályázat célja Az Ujvári János ...

2018.05.15.
Áprilisi pályázatok eredményei: Közéleti, Sportszervezői, Utazási és Konferencia ösztöndíj 2017/2018/2 
Kedves Hallgatók! Alábbiakban olvashatjátok az áprilisi ösztöndíj pályázataink eredményeit.   Közéleti ösztöndíj  Sportszervezői ösztöndíj  Utazási és Konferencia ösztöndíj   Gratulálunk a díjazottaknak! GTK HK  

2018.05.09.
Pályázati felhívás hallgatók részére: MNB Kiválósági Ösztöndíj
Az MNB Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági értékteremtésben, aminek keretében „MNB kiválósági ösztöndíj” elnevezéssel ösztöndíj programot támogat. A program keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi ...

2018.04.12.
Közéleti ösztöndíj márciusi eredmény 2017/18/2
Kedves Hallgatók! A linkre kattintva megtaláljátok a Közéleti ösztöndíj márciusi eredményét. Közéleti ösztöndíj eredmény   Kérdés esetén bátran írjatok a jutter@gtkhk.hu-ra! Gratulálunk a díjazottaknak! GTK HK

2018.04.01.
Pályázat „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2017” cím elnyerésére
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2017” cím elnyerésére.  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2017” címmel azon tanulókat és hallgatókat kívánja ...

2018.03.11.
Közéleti ösztöndíj pályázat eredménye - I., II., III., időszak 
Kedves Hallgatók! Az alábbiakban láthatjátok a Közéleti pályázat első három időszakának eredményét: NEPTUN PONTSZÁM EREDMÉNY ABXZMF 10,8 10 800 Ft AE2TCX 5,3 5 ...

Következő oldal