Egyéb ösztöndíjak

Közéleti ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet Közéleti ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 34. § alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a KHK munkáját segítő közéleti tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni a Neptun rendszeren keresztül, a 909 HSZI Ösztöndíjak kérvény leadásával lehetséges.

Határidők:

A pályázat által vizsgált időszak A pályázat leadási határideje
2021. november 26. - december 31. 2022. január 23. 23:59
2022. január 1. - január 31. 2022. február 6. 23:59
2022. február 1. - február 28. 2022. március 6. 23:59
2022. március 1. - március 31. 2022. április 6. 23:59
2022. április 1. - április 30. 2022. május 6. 23:59
2022. május 1. - május 31. 2022. június 6. 23:59

 

Pályázati kiírás
Adatkezelési tájékoztató

 

Utazási és Konferencia ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki konferencián és szakmai, tanulmányi versenyen való részvételre, illetve belföldi szakmai rendezvényeken való részvétel utazási költségeinek támogatására. A pályázat célja, hogy a hallgatók anyagi helyzettől függetlenül részt vehessenek kari tanulmányaikhoz kapcsolódó konferencián vagy versenyen.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses hallgató.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni a pályázati adatlap Neptun rendszerben kitöltött példányával lehetséges és a hozzá csatolt mellékletek feltöltésével. Minden esetben szükséges a részvétel igazolása, ezen felül pedig a pályázó nevére szóló számla, menetjegyek bemutatása, és másolatának leadása, illetve az előadással vagy a hozzá kapcsolódó kutatással összefüggő releváns dokumentumok. 

A pályázat támogatási mértéke:

A pályázaton elnyerhető összeg a részvételi díj maximum 90%-a. Az elnyerhető összeg maximum 45 000 Forint/fő félévente. Az utazási támogatás két kategóriában pályázható:

  • „A” kategória:  tanulmányi versenyen való részvétel (pl. OTDK, esettanulmányi versenyek stb.), szakmai konferencián/egyéb szakmai rendezvényen való előadás tartás. Ebben az esteben az utazás 100%-ig támogatható.

  • “B” kategória: szakmai konferenciákon vagy egyéb tanulmányokkal összefüggésbe hozható rendezvényeken való részvétel, szervezés. Ebben az esetben pedig az utazás maximum 75%-áig támogatható.

Határidők:

A pályázat által vizsgált időszak A pályázat leadási határiddeje
2021. november 26. - december 31. 2022. január 25. 23:59
2022. január 1. - január 31. 2022. február 5. 23:59
2022. február 1. - február 28. 2022. március 5. 23:59
2022. március 1. - március 31. 2022. április 7. 23:59
2022. április 1. - április 30. 2022. május 7. 23:59
2022. május 1. - május 31. 2022. június 8. 23:59

 

Pályázati kiírás
Adatkezelési tájékoztató

 

Kari BME ösztöndíj

A pályázat célja azon hallgatók díjazása, akik az elmúlt félévben kiemelkedtek a GTK hallgatói közül szakmai- és tudományos teljesítményükkel. A pályázaton részt vehet a GTK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki rendelkezik legalább egy lezárt aktív félévvel a karon. A pályázatokat a HK az előzetesen kihirdetett pontozási rendszer szerint bírálja el. Az elbírálás során figyelembe vett tevékenységek és eredmények:

  • szakmai teljesítmény,
  • demonstrátori munka,
  • idegen nyelvi teljesítmény,
  • tanulmányi verseny eredménye.

A pályázó vizsgált időszak alatt végzett tevékenységei vehetők figyelembe. A pályázat pontozási rendszere tartalmazza részletesen a különböző kategóriákban figyelembe veendő tevékenységek/eredmények listáját. 

Határidők:

A pályázat által vizsgált időszak A pályázat leadási határideje
2021. szeptember 1. - 2022. január 31. 2022. március 2. 23:59

 

A pályzat leadásához szükséges dokumentumok, linkek:

Pályázati kiírás
Adatkezelési tájékoztató

Pályázni a Neptun rendszeren keresztül, a 909 HSZI Ösztöndíjak kérvény leadásával lehetséges.

Igazolás minták:

Adatlap

Demonstrátori adatlap
Egyéb szakmai tevékenység adatlap
Előadás adatlap
Publikációs adatlap
Szakkollégiumban végzett tevékenység adatlap
Szakmai gyakorlat igazolása

 

Közösségi ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselete pályázatot ír ki Közösségi  ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja a GTK  a közösségi életét aktívan szervező hallgatóinak jutalmazása.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a GTK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki legalább egy aktív félévvel rendelkezik a karon.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Pályázni a Neptun rendszeren keresztül, a 909 HSZI Ösztöndíjak kérvény leadásával lehetséges.

Határidők:

A pályázat által vizsgált időszak A pályázat leadási határideje
2021. szeptember 1. - december 31. 2022. január 25. 23:59

 

Pályázati kiírás
Adatkezelési tájékoztató

 

Sportszervezői ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki sportszervezői ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja azon hallgatók támogatása, akik olyan tevékenységeket, programokat szerveznek, amellyel élénkítik a sportéletet az egyetemen, illetve olyan edzők jutalmazása, akik BME-s csapatokat edzenek.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses hallgató.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Pályázni a pályázati adatlap Neptun rendszeren keresztül kitöltött példányával lehetséges és a hozzá csatolt mellékletek feltöltésével (az alább említett időszakban végzett sportszervezői tevékenységek részletes leírása és a tevékenységet felügyelő szervezet által kiállított eredeti és hiteles igazolások), amennyiben nem a Sportszervezői Csoport tagsága miatt pályázik a hallgató az ösztöndíjra.

Határidők:

A pályázat által vizsgált időszak A pályázat leadási határideje
2021. november 26. - 2022. április 30. 2022. május 5. 23:59

 

Pályázati kiírás
Adatkezelési tájékoztató

 

Hallgatói élet kutatási ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki bármely teljes idejű alap-, mester vagy osztatlan képzésben résztvevő hallgatói között. A hallgatói élet adott témaköreiben problémamegoldó, új ötleteket felvető pályázati munkák kerülnek jutalmazásra.

Pályázók köre:

A BME GTK bármely teljes idejű, alap-, mester- vagy osztatlan képzésben résztvevő hallgatója.

Pályázat benyújtásának módja:

Pályázni a Neptun rendszeren keresztül, a 909 HSZI Ösztöndíjak kérvény leadásával, és a pályázati munka csatolásával lehetséges.

Határidők:

A pályázta által vizsgált időszak A pályázat leadási határideje
2021. november 26. - 2022. április 30. 2022. május 2. 23:59

 

Pályázati kiírás
Pályázat körében feldolgozható témák
Adatkezelési tájékoztató

 

Tutor ösztöndíj 

A BME GTK Hallgatói Képviselete pályázatot ír ki azon hallgatók számára, akik hallgató társaik tanulmányait tankörvezetői tevékenységükkel segítik.

Pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a GTK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan-, vagy doktoriképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Pályázni a Neptun rendszeren keresztül, a 909 HSZI Ösztöndíjak kérvény leadásával lehetséges.

Határidők:

A pályázta által vizsgált időszak A pályázta leadási határideje
2021. november 16. - 2022. január 31. 2022. február 5. 23:59

 

Pályázati kiírás
Adatkezelési tájékoztató

 

Hangadó ösztöndíj pályázat

A pályázók köre (felsőbbéves):

A pályázaton részt vehet a BME GTK bármely teljes idejű alap-, mester képzésen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a 2021/22. tanév őszi félévében a kar közösségi életében aktívan részt vesz és az értékelt időszakban a GTK HK-ban mandátummal nem rendelkezik.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat feltétele a Neptun rendszeren keresztül leadott adatlap, amelyben a pályázó megjelöli, hogy mely kategóriákban számít pontra.

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása során az egyes pályázók pontokat kapnak az alábbiak szerint:

A. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson: 1 pont
B. Részvétel a Tisztújító Kari Hallgatói Fórumon: 2 pont
C. Hiánytalanul kitöltött 2020/21. tanév tavaszi félévi OMHV kérdőívek, az összes kérdőív kitöltése esetén: 2 pont
D. Hallgatói Képviselet által közzétett "Hallgatói Képviselet munkájáról visszajelző kérdőív" kitöltése: 1 pont
E: Önkéntes napon való részvétel: 0,5 pont
F: Sportnapon való részvétel: 0,5 pont

A pályázat maximum pontszáma 7 pont.

 

A pályázók köre (elsőféléves):

A pályázaton részt vehet a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a BME-n a pályázattal érintett képzésen lezárt aktív félévvel nem rendelkezik, és az értékelt időszakban kari hallgatói képviselői mandátummal nem rendelkezik. 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat feltétele a Neptun rendszeren keresztül leadott adatlap, amelyben a pályázó megjelöli, hogy mely kategóriákban számít pontra.

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása során az egyes pályázók pontokat kapnak az alábbiak szerint:

A. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson: 1 pont
B. Részvétel a Tisztújító Kari Hallgatói Fórumon: 3 pont
C. Hallgatói Képviselet által közzétett "Hallgatói Képviselet munkájáról visszajelző kérdőív" kitöltése: 1 pont
D: Önkéntes napon való részvétel: 0,5 pont
E: Sportnapon való részvétel: 0,5 pont

A pályázat maximum pontszáma 6 pont.

Pályázati kiírás
Adatkezelési tájékoztató

 

Kari Hallgatói Képviseleti ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselete Kari Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatot hirdet a KHK-ban végzett tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban hallgatói képviseleti mandátummal rendelkezett.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni a Neptun rendszeren keresztül lehetséges kérvény formájában.

Pályázati kiírás
Adatkezelési tájékoztató
 

Hírek

2022.09.06.
Dizájner pályázat 2022/23/1
Kedves Hallgatók! A GTK HK pályázatot ír ki a GTK HK és alszervezeteinek munkáját segítő dizájner tevékenységekkel  kapcsolatos feladatok elvégzésére az Egyetem minden nappali tagozatos, aktív félévre beiratkozott  hallgatója számára. A pályázat által elnyert ...

2022.06.14.
Július 8-i kifizetéshez tartozó ösztöndíj pályázatok eredményei
Kedves Hallgatók! Az alábbiakban megtaláljátok a 2022. május 1-31. időszakra vonatkozó Közéleti ösztöndíj pályázat, valamint Utazási és konferencia ösztöndíj pályázat eredményeit. Közéleti ösztöndíj eredmény Utazási és konferencia ösztöndíj eredmény Ha bármi ...

2022.04.19.
Május 10-i kifizetéshez tartozó ösztöndíj pályázatok eredményei
Kedves Hallgatók! Az alábbiakban megtaláljátok a 2022. március 1-31. időszakra vonatkozó Közéleti ösztöndíj pályázat eredményeit. Közéleti ösztöndíj eredmény Ha bármi kérdésetek lenne az eredményekkel kapcsolatban, írjatok a jutter@gtkhk.hu címre! Üdv, GTK HK

2022.04.04.
Április 8-i kifizetéshez tartozó ösztöndíj pályázatok eredményei
Kedves Hallgatók! Az alábbiakban megtaláljátok a 2022. február 1-28. időszakra vonatkozó Közéleti ösztöndíj pályázat, valamint a 2021. szeptember 1. - 2022. január 31. időszakra vonatkozó Kari BME ösztöndíj pályázat eredményeit. Közéleti ösztöndíj eredmény - ...

2022.02.17.
Március 10-i kifizetéshez tartozó ösztöndíj pályázatok eredményei
Kedves Hallgatók! Az alábbiakban megtaláljátok a 2022. január 1-31. időszakra vonatkozó Közéleti ösztöndíj pályázat, valamint a 2021. november 16. - 2022. január 31. időszakra vonatkozó Tutor ösztöndíj pályázat eredményeit. Közéleti ösztöndíj eredmény Tutor ...

2022.02.06.
Február 22-i kifizetéshez tartozó ösztöndíj pályázatok eredményei
Kedves Hallgatók! Az alábbiakban megtaláljátok a 2021. november 26. - december 31. időszakra vonatkozó Közéleti ösztöndíj pályázat és a tavaszi félévre vonatkozó Közösségi ösztöndíj pályázat eredményeit. Közéleti ösztöndíj pályázat eredménye Közösségi ...

Következő oldal