Egyéb ösztöndíjak

 Közösségi ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki Közösségi Kari BME ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja a GTK közösségi életet élő és főként a közösségi életet aktívan szervező hallgatóinak jutalmazása.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet minden aktív, nappali tagozatos, alap- vagy mester képzéses hallgató, aki rendelkezik legalább egy lezárt aktív félévvel a BME GTK-n.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Az online adatlap kitöltésével, illetve hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap leadásával a Wigner Jenő Kollégium portáján a leadási ív aláírásával.

A pályázat során figyelembe vehető szakmai és tudományos tevékenységek

2017. szeptember 5 – 2018. január 30.

Online adatlap kitöltésének határideje

2018. február 28. 23:59

Papír alapú adatlap leadási határideje

2018. február 28. 23:59

Előzetes eredmény

2018. március 6.

Pályázati kiírásPályázati adatlapOnline beszámoló
Adatvédelmi tájékoztató


Tankörvezetői ösztöndíj 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Kari Hallgatói Képviselet (KHK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján azon hallgatók számára, akik tankörvezetői tevékenységeket végeztek.

Pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a GTK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori
képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázat feltétele a papír alapú pályázati adatlap leadása a KHK irodájában annak fogadó
idejében vagy a Wigner Jenő Kollégium portáján. Ezen felül szükséges az online adatlap leadása is, melyben a pályázó részletezi az elvégzett tevékenységeket.

Határidők:

A pályázat során figyelembe vehető időszak

2017. január 30. – 2017. augusztus 28.

Online pályázati beszámoló leadásának határideje

2017. október 2. 23:59

Papír alapú adatlap leadási határideje

2017. október 2. 23:59

Eredmény közzététele

2017. október 17.

 

Pályázati kiírás Pályázati Adatlap Online beszámoló Adatvédelmi tájékoztató


Sportszervezői ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki sportszervezői ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja azon hallgatók támogatása, akik olyan tevékenységeket, programokat szerveznek, amellyel élénkítik a sportéletet az egyetemen, illetve olyan edzők jutalmazása, akik BME-s csapatokat edzenek.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses hallgató.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Az online adatlap kitöltésével, illetve hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap és a hozzá csatolt mellékletek (az alább említett időszakban végzett sportszervezői tevékenységek részletes leírása és a tevékenységet felügyelő szervezet által kiállított eredeti és hiteles igazolások) leadásával a Wigner Jenő Kollégium portáján a leadási ív aláírásával.

Határidők:

A pályázat során figyelembe vehető időszak

2017. január 30. – 2017. augusztus 28.

Papír alapú adatlap, online beszámoló, illetve a csatolt mellékletek leadási határideje

2017. október 2. 23:59

Eredmény közzététele

2017. október 17.

Pályázati kiírásPályázati Adatlap Online beszámoló
Adatvédelmi tájékoztató

Utazási és Konferencia ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki konferencián és szakmai, tanulmányi versenyen való részvételre, illetve belföldi szakmai rendezvényeken való részvétel utazási költségeinek támogatására. A pályázat célja, hogy a hallgatók anyagi helyzettől függetlenül részt vehessenek kari tanulmányaikhoz kapcsolódó konferencián vagy versenyen.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses hallgató.

A pályázat benyújtásának módja:

A hiánytalanul kitöltött és aláírt Pályázati adatlap a konferencia vagy esemény előtt 2 héttel benyújtandó a Hallgatói Képviselet fogadóidejében, vagy a Wigner Jenő Kollégium portáján, illetve ennek megtörténtét jelezzék a jutter@gtkhk.hu email címen. A pályázat a félév során folyamatosan benyújtható.

A pályázat támogatási mértéke:

A pályázaton elnyerhető összeg a részvételi díj maximum 90%-a. Az elnyerhető összeg maximum 35 000 Forint/fő félévente. Az utazási támogatás két kategóriában pályázható:

 • „A” kategória:  tanulmányi versenyen való részvétel (pl. OTDK, esettanulmányi versenyek stb.), szakmai konferencián/egyéb szakmai rendezvényen való előadás tartás. Ebben az esteben az utazás 100%-ig támogatható.

 • “B” kategória: szakmai konferenciákon vagy egyéb tanulmányokkal összefüggésbe hozható rendezvényeken való részvétel, szervezés. Ebben az esetben pedig az utazás maximum 50%-áig támogatható.

A pályázat elnyerésének feltétele:

 • A pályázó az eredményhozatalt követő ösztöndíj kifizetési időpontot megelőző 10 munkanappal aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen a BME GTK-n.
 • A pályázó nevére szóló számla, illetve menetjegyek bemutatása és másolatának leadása az eseményt követően, illetve az előadással, vagy a hozzá kapcsolódó kutatással összefüggő dokumentumok, minimum 1, maximum 3 oldalas összefoglaló a verseny, vagy az előadás témájával kapcsolatban.

 

Pályázati kiírás Pályázati adatlap  Adatvédelmi tájékoztató
 


Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíj

A Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara pályázatot hirdet a Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi, tudományos, szakmai és közéleti munka elismerését szolgálja.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses és szakirányú továbbképzéses hallgatója, akik mintatantervükben meghatározott követelményeken túlmutató kiemelkedő tanulmányi, szakmai, tudományos vagy közéleti tevékenységet is végeznek. 

Képzési szintek szerint:

 • nappali tagozatos alapképzésben (BA/BSc) részt vevő hallgatók,
 • nappali tagozatos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő hallgatók.

Képzési területek szerint:

 • műszaki képzési terület,
 • gazdaságtudományi képzési terület,
 • ​társadalom-, bölcsészet-, pedagógiai képzési terület.

A díjat képzési szintenként és képzési területenként egy hallgató nyerheti el és egy hallgató egy képzése során csak egyszer kaphatja meg a díjat.

A pályázat feltétele és benyújtásának módja:

 1. Felvett diplomamunka vagy keresztfélév esetén végzős státusz 
 1. a pályázó tanulmányi eredménye mellett legalább egy kategóriában (Szakmai, tudományos és nyelvi teljesítmény, közösségi tevékenység, sport) értékelhető teljesítménnyel rendelkezik.

A hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap és a hozzá csatolt mellékletek leadásával a Wigner Jenő Kollégium portáján a leadási ív aláírásával nyújható be.

Határidők:

Papír alapú adatlap, illetve a csatolt mellékletek leadási határideje

-

Eredmény

-

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj:

Az elnyert ösztöndíj összege kategóriánként, illetve képzési szintenként 100.000 Ft. Az ösztöndíj évente egyszer kerül kifizetésre.


Hangadó I. ösztöndíj pályázat

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a BME-n a pályázattal érintett képzésen legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkezik, és az értékelt időszakban kari hallgatói képviselői mandátummal nem rendelkezik.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat feltétele az online beszámoló leadása, amelyben a pályázó megjelöli, hogy mely kategóriákban számít pontra.

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása során az egyes pályázók pontokat kapnak az alábbiak szerint:
 

A. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson: 1 pont

B. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson a Tisztújító Kari Hallgatói Fórum napján: 3 pont

C. Hiánytalanul kitöltött 2016/17. tanév őszi félévi OHV kérdőívek, az összes kérdőív kitöltése esetén: 1 pont

D. Hiánytalanul kitöltött 2016/17. tanév tavaszi félévi OHV kérdőívek, az összes kérdőív kitöltése esetén: 1 pont

E. Részvétel az egyetemi Önkéntes napon: 0,5 pont

F. Részvétel a kari Sport- és Egészségnapon: 0,5 pont

Összesen maximum 6 pont szerezhető.

Pályázati kiírásAdatvédelmi tájékoztató

Hangadó II. ösztöndíj pályázat

A pályázók köre: 

A pályázaton részt vehet a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a BME-n a pályázattal érintett képzésen lezárt aktív félévvel nem rendelkezik, és az értékelt időszakban kari hallgatói képviselői mandátummal nem rendelkezik. 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat feltétele az online beszámoló leadása, amelyben a pályázó megjelöli, hogy mely kategóriákban számít pontra.

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása során az egyes pályázók pontokat kapnak az alábbiak szerint:

A. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson: 2 pont

B. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson a Tisztújító Kari Hallgatói Fórum napján: 4 pont

C. Részvétel az egyetemi Önkéntes napon: 0,5 pont

D. Részvétel a kari Sport- és Egészségnapon: 0,5 pont

Összesen maximum 6 pont szerezhető.

Pályázati kiírásAdatvédelmi tájékoztató


Közéleti ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képvislte Közéleti ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/A. § alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a KHK munkáját segítő közéleti tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

A pályázat benyújtásának módja:

Beszámoló elkészítése határidőre, és eljuttatása a KHK részére annak fogadó idejében (a KHK hivatalos hirdetőfelületein megtalálható) vagy a Wigner Jenő Kollégium portáján.

Határidők:

 

A pályázat által vizsgált időtartam

A pályázatok leadásának határideje

1.időszak

2017. június 12. – szeptember 10.

2017. szeptember 10. 23:59

2.időszak

2017. szeptember 11. – október 10.

2017. október 10. 23:59

3.időszak

2017. október 11. – november 10.

2017. november 10. 23:59

Pályázati kiírás Pályázati adatlapAdatvédelmi tájékoztató 

Kari Hallgatói Képviseleti ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselete Kari Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/B. § alapján, Hallgatói és Doktoranduszi Képviseletek ösztöndíja jogcímen a KHK-ban végzett tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.
 
A pályázók köre:
 
A pályázaton részt vehet a BME GTK valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban hallgatói képviseleti mandátummal rendlelkezett.
 
A pályázat benyújtásának módja:
 
Írásos beszámolót kell készíteni, amelyet az elnok@gtkhk.bme.hu címre kell eljuttatni.

Pályázati kiírásAdatvédelmi tájékoztató
 

Hírek

2018.02.22.
Közösségi ösztöndíj 2017/18/2
Kedves Hallgatók! Kiírásra került a 2017/18 tavaszi félévben is a Közösségi ösztöndíj pályázat. A pályázat célja a GTK közösségi életet élő és főként a közösségi életet aktívan szervező hallgatóinak jutalmazása. A pályázaton részt vehet minden aktív, nappali ...

2018.01.11.
MŰHAL Utazási Pályázat 2017/18 őszi félévre 
A Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány (MŰHAL) pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem azon hallgatói számára, akik külföldön, az egyetem képviseletében tartanak szakmai előadást. Pályázhat minden a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ...

2018.01.11.
Budapest Ösztöndíj Program 2018/2019
Idén is meghirdeti a Főváros a Budapest Ösztöndíj Programot Budapest Főváros Önkormányzata számára kiemelten fontos a versenyképes tudással rendelkező hallgatók képzésének és ezáltal a humán erőforrás fejlesztésének támogatása, ezért az előző évek sikerei után idén ...

2017.11.30.
Hangadó I. és Hangadó II. ösztöndíj - javított eredmények
Kedves Hallgatók! Szeretnénk jelezni, hogy az ösztöndíj során elnyerhető összegek kismértékben változtak, a javított eredmény itt található: Hangadó I. eredmény Hangadó II. eredmény Kérdéseiteket a jutter@gtkhk.hu email címen tehetitek fel! Minden díjazottnak ...

2017.11.26.
Hangadó I. és II. ösztöndíjpályázatok 2017/2018 őszi félév
Kedves Hallgatók! Kiírásra kerültek a Hangadó I. és Hangadó II. ösztöndíjpályázatok a 2017/2018-as tanév őszi félévére.  A pályázati kiírásokat megtalálhatjátok Juttatás menüpont Egyéb ösztöndíjak alpont alatt. Szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy a ...

2017.11.23.
Decemberi ösztöndíj pályázat eredménye: Közéleti ösztöndíj
Kedves Hallgatók! Itt találjátok a decemberi Közéleti ösztöndíj pályázat eredményét: Neptun kód Pontszám Összeg BHA817 7 7 000 Ft BWZJ3W 4 4 000 Ft C29483 4 4 000 Ft CGA2QT 8 8 000 ...

Következő oldal