Egyéb ösztöndíjak

 Közösségi ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki Közösségi Kari BME ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja a GTK közösségi életet élő és főként a közösségi életet aktívan szervező hallgatóinak jutalmazása.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet minden aktív, nappali tagozatos, alap- vagy mester képzéses hallgató, aki rendelkezik legalább egy lezárt aktív félévvel a BME GTK-n.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Az online adatlap kitöltésével, illetve hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap leadásával a Wigner Jenő Kollégium portáján a leadási ív aláírásával.

A pályázat során figyelembe vehető szakmai és tudományos tevékenységek

2016.08.29. – 2017.01.31.

Online adatlap kitöltésének határideje

2017.03.09. 23:59

Papír alapú adatlap leadási határideje

2017.03.09. 23:59

Eredmény

2017.03.14.

Pályázati kiírás és Pontrendszer
 

Tankörvezetői ösztöndíj 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Kari Hallgatói Képviselet (KHK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján azon hallgatók számára, akik tankörvezetői tevékenységeket végeztek.

Pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a GTK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori
képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázat feltétele a papír alapú pályázati adatlap leadása a KHK irodájában annak fogadó
idejében vagy a Wigner Jenő Kollégium portáján. Ezen felül szükséges az online adatlap leadása is, melyben a pályázó részletezi az elvégzett tevékenységeket.

Határidők:

Pályázat során figyelembe vett időszak: 2016.08.29. – 2017.01.23.
Online pályázati adatlap leadásának határideje: 2017.03.09. 23:59
Papír alapú adatlap leadási határideje: 2017.03.09. 23:59
Eredmény: 2017.03.14.

 

Pályázati kiírás és Pontrendszer
 

Sportszervezői ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki sportszervezői ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja azon hallgatók támogatása, akik olyan tevékenységeket, programokat szerveznek, amellyel élénkítik a sportéletet az egyetemen, illetve olyan edzők jutalmazása, akik BME-s csapatokat edzenek.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses hallgató.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Az online adatlap kitöltésével, illetve hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap és a hozzá csatolt mellékletek (az alább említett időszakban végzett sportszervezői tevékenységek részletes leírása és a tevékenységet felügyelő szervezet által kiállított eredeti és hiteles igazolások) leadásával a Wigner Jenő Kollégium portáján a leadási ív aláírásával 2017.04.07. 23:59-ig.

Pályázati kiírás és Pontrendszer
 

 

Utazási és Konferencia ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki konferencián és szakmai, tanulmányi versenyen való részvételre, illetve belföldi szakmai rendezvényeken való részvétel utazási költségeinek támogatására. A pályázat célja, hogy a hallgatók anyagi helyzettől függetlenül részt vehessenek kari tanulmányaikhoz kapcsolódó konferencián vagy versenyen.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses hallgató.

A pályázat benyújtásának módja:

A hiánytalanul kitöltött és aláírt Pályázati adatlap a konferencia vagy esemény előtt 2 héttel benyújtandó a Hallgatói Képviselet fogadóidejében, vagy a Wigner Jenő Kollégium portáján, illetve ennek megtörténtét jelezzék a jutter@gtkhk.hu email címen. A pályázat a félév során folyamatosan benyújtható.

A pályázat támogatási mértéke:

A pályázaton elnyerhető összeg a részvételi díj maximum 90%-a. Az elnyerhető összeg maximum 35 000 Forint/fő félévente. Az utazási támogatás két kategóriában pályázható:

 • „A” kategória:  tanulmányi versenyen való részvétel (pl. OTDK, esettanulmányi versenyek stb.), szakmai konferencián/egyéb szakmai rendezvényen való előadás tartás. Ebben az esteben az utazás 100%-ig támogatható.

 • “B” kategória: szakmai konferenciákon vagy egyéb tanulmányokkal összefüggésbe hozható rendezvényeken való részvétel, szervezés. Ebben az esetben pedig az utazás maximum 50%-áig támogatható.

A pályázat elnyerésének feltétele:

 • A pályázó az eredményhozatalt követő ösztöndíj kifizetési időpontot megelőző 10 munkanappal aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen a BME GTK-n.
 • A pályázó nevére szóló számla, illetve menetjegyek bemutatása és másolatának leadása az eseményt követően, illetve az előadással, vagy a hozzá kapcsolódó kutatással összefüggő dokumentumok, minimum 1, maximum 3 oldalas összefoglaló a verseny, vagy az előadás témájával kapcsolatban.

Pályázati kiírás és PontrendszerPályázati Adatlap

Pályázati kiírás 2016/17/1Pontrendszer 2016/17/1Pályázati adatlap 2016/2017/1
 

Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíj

A Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara pályázatot hirdet a Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi, tudományos, szakmai és közéleti munka elismerését szolgálja.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses és szakirányú továbbképzéses hallgatója, akik mintatantervükben meghatározott követelményeken túlmutató kiemelkedő tanulmányi, szakmai, tudományos vagy közéleti tevékenységet is végeznek. 

Képzési szintek szerint:

 • nappali tagozatos alapképzésben (BA/BSc) részt vevő hallgatók,
 • nappali tagozatos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő hallgatók.

Képzési területek szerint:

 • műszaki képzési terület,
 • gazdaságtudományi képzési terület,
 • ​társadalom-, bölcsészet-, pedagógiai képzési terület.

A díjat képzési szintenként és képzési területenként egy hallgató nyerheti el és egy hallgató egy képzése során csak egyszer kaphatja meg a díjat.

A pályázat feltétele és benyújtásának módja:

 1. Felvett diplomamunka vagy keresztfélév esetén végzős státusz 
 1. a pályázó tanulmányi eredménye mellett legalább egy kategóriában (Szakmai, tudományos és nyelvi teljesítmény, közösségi tevékenység, sport) értékelhető teljesítménnyel rendelkezik.

A hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap és a hozzá csatolt mellékletek leadásával a Wigner Jenő Kollégium portáján a leadási ív aláírásával nyújható be.

Határidők:

Papír alapú adatlap, illetve a csatolt mellékletek leadási határideje

2017.04.16. 23:59

Eredmény

2017.04.27.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj:

Az elnyert ösztöndíj összege kategóriánként, illetve képzési szintenként 100.000 Ft. Az ösztöndíj évente egyszer kerül kifizetésre.

Pályázati kiírás és Pontrendszer
 

Hangadó I. ösztöndíj pályázat

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a BME-n a pályázattal érintett képzésen legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkezik, és az értékelt időszakban kari hallgatói képviselői mandátummal nem rendelkezik.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázaton való részvételi szándékot a Tisztújító Kari Hallgató Szavazáson lehet jelezni. Ez a papír alapú szavazás esetében a szavazólap átvételével, online szavazás esetében a szavazólap leadásával történhet. A szavazólap átvétele, illetve leadása a pályázat leadásának is minősül.

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása során az egyes pályázók pontokat kapnak az alábbiak szerint:
A. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson: 1 pont
B. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson a Tisztújító Kari Hallgatói Fórum napján: 1 pont
C. Hiánytalanul kitöltött 2015/16. tanév tavaszi félévi OHV kérdőívek, az összes kérdőív kitöltése esetén: 1 pont
D. Hiánytalanul kitöltött 2016/17. tanév őszi félévi OHV kérdőívek, az összes kérdőív kitöltése esetén: 1 pont
E. Részvétel az egyetemi Önkéntes napon: 0,5 pont
F. Részvétel a kari Sport- és Egészségnapon: 0,5 pont
Összesen maximum 4 pont szerezhető.

 

Hangadó II. ösztöndíj pályázat

A pályázók köre: 

A pályázaton részt vehet a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a BME-n a pályázattal érintett képzésen lezárt aktív félévvel nem rendelkezik, és az értékelt időszakban kari hallgatói képviselői mandátummal nem rendelkezik. 

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása során az egyes pályázók pontokat kapnak az alábbiak szerint:

A. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson: 3 pont
B. Szavazatleadása a Kari Hallgatói Szavazáson a Tisztújító Kari Hallgatói Fórum napján: 1 pont
C. Részvétel az egyetemi Önkéntes napon: 0,5 pont
D. Részvétel a kari Sport- és Egészségnapon: 0,5 pont
Összesen maximum 4 pont szerezhető.

Közéleti ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képvislte Közéleti ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/A. § alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a KHK munkáját segítő közéleti tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

A pályázat benyújtásának módja:

Beszámoló elkészítése határidőre, és eljuttatása a KHK részére annak fogadó idejében (a KHK hivatalos hirdetőfelületein megtalálható) vagy a Wigner Jenő Kollégium portáján.

Pályázati kiírás és Pontrendszer

Pályázati adatlap

Kari Hallgatói Képviseleti ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselete Kari Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/B. § alapján, Hallgatói és Doktoranduszi Képviseletek ösztöndíja jogcímen a KHK-ban végzett tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.
 
A pályázók köre:
 
A pályázaton részt vehet a BME GTK valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban hallgatói képviseleti mandátummal rendlelkezett.
 
A pályázat benyújtásának módja:
 
Írásos beszámolót kell készíteni, amelyet az elnok@gtkhk.bme.hu címre kell eljuttatni.

Pályázati kiírás és Pontrendszer

Hírek

2017.08.19.
A 400+ ösztöndíjprogram ügyrendje a 2017/2018-as tanévre
Kedves Gólyák! Kedves Hallgatók! A 400+ ösztöndíjprogram a 2017/18-as tanévben ismét elindul a Gólyák számára, illetve a Hallgatóink számára folytatódik! A jelentkezési folyamat ügyrendje felkerült a www.gtk.bme.hu oldalra! (A szükséges dokumentumokat az oldal alján ...

2017.08.01.
400+ ösztöndíjprogram a 2017/2018-as tanévre
Kedves Gólyák! Kedves Hallgatók! A 400+ ösztöndíj program a 2017/18-as tanévben ismét elindul a Gólyák számára, illetve a Hallgatóink számára folytatódik! A jelentkezési folyamat ügyrendje 2017.augusztus 15-től lesz megtalálható a www.gtk.bme.hu honlapon! A korábbi év ...

2017.05.23.
Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjpályázat
Kedves Hallgatók! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Új Nemzeti Kiválóság Program (UNKP) keretében idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát a fiatal hazai kutatók és alkotóművészek támogatására. Az UNKP célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos ...

2017.05.17.
Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíj pályázat eredménye 2016/17-es tanév
Kedves Hallgatók! A 2016/17-es tanévben a Kar Kiváló Hallgatója címet kiemelkedő tanulmányi, tudományos, szakmai és közéleti munkájuk alapján az alábbi hallgatók nyerték el: Illés Attila Kelemen Dorottya Schmidt Barbara Viola Nóra KKH ösztöndíj eredmény   ...

2017.05.10.
Felkai András Ösztöndíj 
Kedves Hallgatók! A Felkai András Ösztöndíj célja, hogy a magyar gazdasági és pénzügyi  szektor olyan szakemberekkel gazdagodjék, akiket Felkai Andráshoz  hasonlóan pozitív beállítottság, hozzáértés és nemzetközi látókör  jellemez. A díj e cél elérése érdekében ...

2017.04.24.
Áprilisi ösztöndíj pályázatok eredménye: Sportszervezői ösztöndíj, Utazási és Konferencia ösztöndíj és Közéleti ösztöndíj
Kedves Hallgatók! Itt találhatjátok meg az áprilisi pályázatok eredményét. Gratulálunk a díjazottaknak! Sportszervezői ösztöndíj pályázat Neptun ...

Következő oldal