Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek a Kari Hallgatói Képviselet (KHK) elbírálása alapján. Tanulmányi ösztöndíjban az arra jogosult hallgatók maximum 50%-a részesülhet. A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor a KHK úgynevezett homogén hallgatói csoportokat (HHCS) határoz meg, és azon belül azonos átlagra azonos összeget állapít meg. A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének elvrendszerét a KHK-nak az azt megelőző félév szorgalmi időszakának kezdetéig közzé kell tennie honlapján.

A tanulmányi ösztöndíjra nem kell pályázni, azt a meghatározott elvrendszerrel ítélik oda. A tanulmányi ösztöndíj kiosztásánál a KHK törekszik arra, hogy adott HHCS-n belül:

  • a jogosult hallgatók maximum 50%-a részesüljön tanulmányi ösztöndíjban,
  • a legnagyobb és legkisebb összegű ösztöndíj  hányadosa legalább 3 legyen,
  • az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összege elérje  a hallgatói normatíva 5%-át (jelenleg: 8.330 Ft).

A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja az ösztöndíjindex, vagy a korrigált kreditindex lehet, amelyek közül az adott homogén hallgatói csoport esetén alkalmazott mutatószámot a KHK határozza meg a tanév kezdetéig. A hallgatókat homogén hallgatói csoportonként az előző aktív félév tanulmányi eredménye szerint kell rangsorolni. A mesterképzés kivételével első félévben - mivel még nincs előző féléves tanulmányi eredmény - nem lehetséges Tanulmányi ösztöndíjban részesülni. Más felsőoktatási intézményből, illetve az egyetemen belül más karról, szakról, képzési formából nappali tagozatra átvett, külföldi részképzésen az előző félév(ek)ben részt vett, illetve szünetelő hallgatói jogviszonyát beiratkozottá tévő hallgató tanulmányi eredményének megállapításáról a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.


Hírek

2024.06.03.
Újonnan megítélt tanulmányi ösztöndíj eredménye 2023/2024/2
Kiosztásra került a 2023/24 őszi félévben elért eredmények alapján a 2023/24 tavaszi félév utolsó hónapjának tanulmányi ösztöndíja.  A tanulmányi ösztöndíj eredményeiről szóló tájékoztató dokumentumot itt találhatjátok: Újonnan megítélt tanulmányi ösztöndíj ...

2024.03.07.
Tanulmányi ösztöndíj eredmény 2023/24/2
Kedves Hallgatók! Kiosztásra került a 2023/24 őszi félévben elért eredmények alapján a 2023/24 tavaszi félév tanulmányi ösztöndíja.  A tanulmányi ösztöndíj eredményeiről szóló tájékoztató dokumentumot itt találhatjátok: Tanulmányi ösztöndíj összesített ...

2023.09.28.
Tanulmányi ösztöndíj eredmény 2023/24/1
Kedves Hallgatók! Kiosztásra került a 2022/23 tavaszi félévben elért tanulmányi eredmények alapján a 2023/24 őszi félév tanulmányi ösztöndíja.  A lentebb található táblázatokban az egyes kreditindexekhez rendelt ösztöndíj összegét láthatjátok. A ...

2023.05.03.
Újonnan megítélt tanulmányi ösztöndíj eredménye 2022/2023/2
Kedves Hallgatók! Kiosztásra került a 2022/23 őszi félévben elért eredmények alapján a 2022/23 tavaszi félév utolsó két hónapjának tanulmányi ösztöndíja.  A lentebb található táblázatokban az egyes kreditindexekhez rendelt ösztöndíj összegét láthatjátok. A ...

2023.03.09.
Tanulmányi ösztöndíj eredmény 2022/23/2
Kedves Hallgatók! Kiosztásra került a 2022/23 őszi félévben elért eredmények alapján a 2022/23 tavaszi félév tanulmányi ösztöndíja.  A lentebb található táblázatokban az egyes kreditindexekhez rendelt ösztöndíj összegét láthatjátok. A Neptun/Tanulmányok/Tanulmányi ...

2022.11.29.
Újonnan megítélt tanulmányi ösztöndíj eredménye 2022/23/1
Kedves Hallgatók! Kiírásra került a 2022/23/1 félév utolsó két hónapjának tanulmányi ösztöndíja. A lentebb található táblázatokban az egyes átlagokhoz rendelt ösztöndíj összegét láthatjátok. Újonnan megítélt tanulmányi ösztöndíj 2022/23 ősz - Alapszak Újonnan ...

Következő oldal