Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott, nappali tagozaton alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, főiskolai szintű képzésben, egyetemi szintű képzésben vagy felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytató hallgatók, a Kari Hallgatói Képviselet (KHK) döntése alapján részesülhetnek. Tanulmányi ösztöndíjban az arra jogosult hallgatók maximum 50%-a részesülhet. A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor a KHK ún. homogén hallgatói csoportot (HHCS) határoz meg, és azon belül azonos átlagra azonos összeget állapít meg. A tanulmányi ösztöndíj odaítélés elvrendszerét a KHK-nek a tanulmányi ösztöndíj odaítélését megelőző félév szorgalmi időszakának kezdetéig közzé kell tennie honlapján.

A tanulmányi ösztöndíjra nem kell pályáznod, azt a meghatározott elvrendszerrel ítélik oda. A tanulmányi ösztöndíj összege HHCS-on belül:

  • törekednek arra, hogy kell a HHCS-on belül a jogosult hallgatók maximum 50%-a részesüljön tanulmányi ösztöndíjban,
  • a legnagyobb és legkisebb összegű ösztöndíj közötti hányados legalább 3 legyen,
  • az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva 5%-át (jelenleg: 5.950 Ft).

A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja az ösztöndíjindex, vagy a korrigált kreditindex lehet, amelyek közül az adott homogén hallgatói csoport esetén alkalmazott mutatószámot a KHK határozza meg a tanév kezdéséig. A hallgatókat homogén hallgatói csoportonként az előző aktív félév tanulmányi eredménye szerint kell rangsorolni. Ettől eltérően az első megkezdett félévüket teljesítő mesterszakos hallgatók esetén a tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja a mindenkori BME Felvételi Szabályzat szerinti felvételi pontok száma. A mesterképzés kivételével első félévben - mivel még nincs előző féléves tanulmányi eredményed - biztosan nem fogsz tanulmányi ösztöndíjban részesülni. Más felsőoktatási intézményből, illetve az egyetemen belül más karról, szakról, képzési formából nappali tagozatra átvett, külföldi részképzésen az előző félév(ek)ben részt vett, illetve szünetelő hallgatói jogviszonyát beiratkozottá tévő hallgató tanulmányi eredményének megállapításáról a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.


Hírek

2020.02.28.
Tanulmányi ösztöndíj eredmény 2019/20/2
Kedves Hallgatók! Kiosztásra került a 2019/20/1 őszi félévben elért eredmények alapján a 2019/20/2 tavaszi félév tanulmányi ösztöndíja. A lentebb található táblázatokban az egyes átlagokhoz rendelt ösztöndíj összegét láthatjátok. Tanulmányi ösztöndíj ...

2019.10.14.
Ösztöndíj kifizetési probléma
Kedves Hallgatók! Sajnos rajtunk kívül álló okok miatt késik az ösztöndíjak kifizetése. A probléma okának feltárása folyamatban van, várhatóan 1-2 napon belül megérkeznek ösztöndíjaitok. Megértéseteket köszönjük! Üdv, GTK HK

2019.09.29.
Tanulmányi ösztöndíj eredmény 2019/20/1
Kedves Hallgatók! Kiosztásra került a 2018/19/2 tavaszi félévben elért eredmények alapján a 2019/20/1 őszi félév tanulmányi ösztöndíja.  A lentebb található táblázatokban az egyes átlagokhoz rendelt ösztöndíj összegét láthatjátok.  Alapszakos ...

2019.03.04.
Tanulmányi ösztöndíj eredmény 2018/19/2
Kedves Hallgatók! Kiosztásra került a 2018/19/1 őszi félévben elért eredmények alapján a 2018/19/2 tavaszi félév tanulmányi ösztöndíja.  A lentebb található táblázatokban az egyes átlagokhoz rendelt ösztöndíj összegét láthatjátok. Alapszakos ...

2018.10.09.
Tanulmányi ösztöndíj eredmény 2018/19/1
Kedves Hallgatók! Kiosztásra került a 2017/18/2 tavaszi félévében elért eredmények alapján a 2018/19/1 őszi félév tanulmányi ösztöndíja.  Az ösztöndíj eredményét a GDPR miatt a korábbiakhoz képest eltérő módon tesszük közzé. A lentebb található táblázatokban ...

2018.04.16.
Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj
Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019-es tanévi pályázati kiírásai. Új Nemzeti Kiválóság Program - ösztöndíjpályázatot hirdetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma a hazai kutatók és alkotóművészek utánpótlására és pályán tartásuk támogatására. A program ...

Következő oldal