Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott, nappali tagozaton alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, főiskolai szintű képzésben, egyetemi szintű képzésben vagy felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytató hallgatók, a Kari Hallgatói Képviselet (KHK) döntése alapján részesülhetnek. Tanulmányi ösztöndíjban az arra jogosult hallgatók maximum 50%-a részesülhet. A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor a KHK ún. homogén hallgatói csoport (HHCS) határoz meg, és azon belül azonos átlagra azonos összeget állapít meg. A tanulmányi ösztöndíj odaítélés elvrendszerét a KHK-nek a tanulmányi ösztöndíj odaítélését megelőző félév szorgalmi időszakának kezdetéig közzé kell tennie honlapján.

A tanulmányi ösztöndíjra nem kell pályáznod, azt a meghatározott elvrendszerrel ítélik oda. A tanulmányi ösztöndíj összege HHCS-on belül:

  • törekednek arra, hogy kell a HHCS-on belül a jogosult hallgatók maximum 50%-a részesüljön tanulmányi ösztöndíjban,
  • a legnagyobb és legkisebb összegű ösztöndíj közötti hányados legalább 3 legyen,
  • az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva 5%-át (jelenleg: 5.950 Ft).

A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja az ösztöndíjindex, vagy a korrigált kreditindex lehet, amelyek közül az adott homogén hallgatói csoport esetén alkalmazott mutatószámot a KHK határozza meg a tanév kezdéséig. A hallgatókat homogén hallgatói csoportonként az előző aktív félév tanulmányi eredménye szerint kell rangsorolni. Ettől eltérően az első megkezdett félévüket teljesítő mesterszakos hallgatók esetén a tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja a mindenkori BME Felvételi Szabályzat szerinti felvételi pontok száma. A mesterképzés kivételével első félévben - mivel még nincs előző féléves tanulmányi eredményed - biztosan nem fogsz tanulmányi ösztöndíjban részesülni. Más felsőoktatási intézményből, illetve az egyetemen belül más karról, szakról, képzési formából nappali tagozatra átvett, külföldi részképzésen az előző félév(ek)ben részt vett, illetve szünetelő hallgatói jogviszonyát beiratkozottá tévő hallgató tanulmányi eredményének megállapításáról a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.


Hírek

2017.10.02.
Tanulmányi ösztöndíj eredmény - 2017/18 ősz
Kedves Hallgatók!   Kiosztásra került a 2016/17-es tanév tavaszi félévében elért eredmények alapján a 2017/18 őszi félév tanulmányi ösztöndíja.    Ebben atáblázatban az ösztöndíj egyénileg lekérdezhető Homogén Hallgatói Csoportonként.  A HHCS-kba való ...

2017.02.27.
Tanulmányi ösztöndíj eredmény 2016/17 tavasz
Kedves Hallgatók! Kiosztásra került a 2016/17 őszi félév tanulmányi eredményei alapján a 2016/17 tavaszi félév tanulmányi ösztöndíja, melynek eredményét az alábbi linken találhatjátok meg homogén hallgatói csoportonként. A második munkalapon megtalálható, hogy melyik ...

2016.09.29.
Tanulmányi ösztöndíj eredmény - 2016/17 ősz
Kedves Hallgatók!   Kiosztásra került a 2015/16-os tanév tavaszi félévében elért eredmények alapján a 2016/17 őszi félév tanulmányi ösztöndíja.    Ebben a táblázatban az ösztöndíj egyénileg lekérdezhető Homogén Hallgatói Csoportonként.  A HHCS-kba való beosztás ...

2016.09.29.
Tanulmányi ösztöndíj - 2015/16/1
Kedves Hallgatók!   Kiosztásra került a 2015/16-os tanév őszi félévében elért eredmények alapján a tavaszi félév tanulmányi ösztöndíja.    A tanulmányi ösztöndíjra kiosztható összeg ebben a félévben jelentősen csökkent, így a kapható ösztöndíjak is ...

2016.01.12.
Tanulmányi ösztöndíj - 2015/16/1
Kedves Hallgatók!   Kiosztásra került a 2014/15. tanév tavaszi félévében elért eredmények alapján az őszi félév tanulmányi ösztöndíja. Ebből a táblázatból egyénileg legkérdezhető az összeg. A Homogén Hallgatói Csoportokba való beosztás a HHCS szabályzat szerint ...

2015.08.27.
Nemzeti Tehetség Program ösztöndíj lehetőség
A pályázat célja a kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztés alapú ösztöndíjának támogatása. Pályázhat minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú, 8-35 éves tehetséges magánszemély. Támogatási időszak A Pályázó által ...

Következő oldal