Szakkollégiumok

A szakmai fejlődést is figyelembe véve két szakkollégiumunknak köszönhetően olyan előadások kerülnek megrendezésre ahova elismert, sikeres vendég előadókat hívunk.

Liska Tibor Szakkollégium (LTSZ) 

ltsz.hu

A Liska Tibor Szakkollégium a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon önállóan működő hallgatói szervezet. Létrehozásakor az alapító tagok az egyetemi tömegképzésben megvalósuló elméletközpontú oktatáson túlmutató valódi tehetséggondozás megvalósítását tűzték ki célul.

A 2007 márciusában megalakult szakkollégium szakmai portfóliójában az önálló előadásoktól kezdve, a gyakorlati képzést előtérbe helyező tréningeken át, az egy adott témát részletesen körüljáró műhelyekig változatos programkínálat kapott helyet. Tagjaink – mind elméleti, mind gyakorlati – tudásukat már munkavállalás előtt is próbára teszik, így számos verseny- és TDK eredményt tudhatnak magukénak.

Szervezetünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tagjai elsajátítsák a munka világában szükséges és hasznos vezetői, szervezői készségeket is. A képzési rendszeren túl lehetőséget biztosít erre a szervezet alapját jelentő önszerveződés elve is. A mindennapi élet programjain túl a közösségi élet sarokpontjait jelentő Bevonótáborok mellett éves nyílt szakmai konferenciánkat és nyári, gazdaságszimulációs táborunkat is tagjaink valósítják meg.

A tagjaink saját tudásuk fejlesztése mellett mindig is szem előtt tartották, hogy a kar hallgatóit is segítsék szakmai tudásuk bővítésében. Bármely hallgató részt vehet nyílt előadásainkon, kurzusainkon, műhelyeinken.

Szervezetünk 2012-ben a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma által megvalósított minősítési eljárás keretében minősített szakkollégiumi címet kapott.

Főbb programjaink:

Elérhetőség: info@ltsz.hu


KommON BME Kommunikációs Szakkollégium (KommON)

kommon.bme.hu

A KommON BME Kommunikációs Szakkollégium 2012 februárjában alakult meg az ország első kommunikációs szakkollégiumaként, így nagy jelentőséggel bír későbbi kommunikációs szervezetek kialakulásában. Elődszervezetei a Mesterhallgatók Tanszéki Munkacsoportja (MTM) és a Tekhné Csoport (TC).

A szervezet célja, hogy a társadalomtudományok, a kommunikáció és a média iránt érdeklődők számára az elméleti oktatás mellett biztosítsa a gyakorlatközpontú oktatás lehetőségét – kurzusok, workshopok, tréningek szervezésével.

A Szakkollégium szakmai és közösségi programok szervezésével igyekszik egy szakmai közösséget kialakítani, valamint a szakma képviselői és a hallgatók között kapcsolatot építeni. Havi rendszerességgel szervez a KommON Szakmai és Karrier Esteket, emellett minden félévben megszervezik a kommunikáció szakos alap és mesterképzéses diákoknak és tanáraiknak szóló Szakestet, és évente megrendezésre kerül – hagyományosan CSR témában – a KommON Konferencia.

A szervezett programokon kívül a Szakkollégium tagjai öt munkacsoportban – gazdasági, HR, kommunikáció marketing és PR, rendezvényszervező, szakmai – tevékenykednek, és projektekben dolgoznak – rádiós és blog projektek, angol kör, szponzoráció – félévről félévre. A KommON félévente hirdet tagfelvételt a szorgali időszak kezdetén (szeptemberben és februárban), de a nyitott rendezvények az év során folyamatosan várják az érdeklődőket.

Elérhetőségek: