Öntevékeny körök

A Karunkon működő Öntevékeny Körök lehetőséget adnak a hallgatóknak arra, hogy megtalálják a helyüket az érdeklődési körüknek megfelelően a GTK-n. A körök amellett, hogy programokat szerveznek a körtagoknak, színesebbé teszik a közösségi életet azzal, hogy a kar programjaiból aktívan kiveszik a részüket. Működésüket helyiségekkel és eszközökkel is támogatjuk.


MKT BME - Magyar Közgazdasági  Társaság

Az MKT BME a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági szervezete a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.
A magyar közgazdák legrégebbi, legjelentősebb szervezetének tagszevezeteként 2014-ben alakult meg azzal a céllal, hogy szakmai-tudomyányos tevékenységét kiterjessze a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói számára. 

A g
azdasági, pénzügyi, menedzsment, valamint a műszaki és a közgazdasági területeken  elhelyezkedő témákat vesszük sorra a neves gazdasági, pénzügyi és műszaki szakemberek, valamint cégvezetők, menedzserek által tartott előadásokon. Előadásaink többnyire nyíltak, tehát az egyetemek hallgatósága számára szabadon látogathatóak.
A félév folyamán tagjaink számára többalkalmas exkluzív kurzusokat indítunk, mindezzel az órákon tanult elméleti alapok gyakorlatorientált elsajátításához kívánunk nagymértékben hozzájárulni. Kurzusaink, előadásaink mellett gyakran rendezünk csapatéítéseket, hogy az egyetem mellett a szórakozás is biztosítva legyen.

Körvezető: Mátrai Szabolcs

Facebook oldal
MKT BME honlap
MKT Ifjúsági Bizottság
MKT országos honlap


Fotókör

A Fotókör lehetőséget teremt, hogy a fotózás iránt érdeklődők elsajátíthassák az alapvető elméleti és gyakorlati fotózási ismereteket. Hagyományosan a Fotókör végzi számos kari rendezvény fotózását is, valamint együttműködik a kari médiában megjelenő sajtóanyagok elkészítésében is. A kör munkája nem csak a fotózásból áll, 2018-tól videós alapismeretek elsajátítására is lehetőséget teremt. Az érdeklődők számára a Fotókör tagjai rendszeresen tartanak nyílt és ingyenes előadásokat a Wigner Jenő Kollégiumban található fotó stúdióban. Fontos kiemelni, hogy a tagok ezen ismereteket a gyakorlatban is ki tudják próbálni, ehhez a kör felszerelése is rendelkezésre áll.

Körvezető: Valkó Máté

Facebook oldal
Facebook csoport
Honlap


WJKSZK

Az öntevékeny kör célja, hogy a karon az informatika iránt érdeklődő hallgatóknak lehetőséget, valamint vállalati szintű infrastuktúrát biztosítson az informatikai ismereteik gyakorlatban való alkalmazásához, kipróbálásához, teszteléséhez, bővítéséhez. Cél, hogy a körtagok GTK-s tanulmányaik mellet komoly, a munkaerőpiacon is megbecsült informatikai ismereteket szerezzenek.

Az öntevékeny kör fő feladatai:

  • A kollégiumi internetszolgáltatás biztosítása, hálózatra vonatkozó törvényi és egyetemi szabályzások betartásával, illetve betartatásával
  • A kollégium informatikai infrastuktúra felügyelete, karbantartása és fejlesztése
  • Az internetszolgáltatás biztosításához kapcsolódó belső rendszerek folyamatos fejlesztése, frissítése és használata
  • Egyéb meglévő kollégiumi szolgáltatások nyújtása, az ahhoz kapcsolódó rendszerek, szerverek karbantartása (e-mail, levelezőlisták, webhosting)
  • Még nem létező, de új igényként felmerülő kollégiumi szolgáltatások, rendszerek tervezése, fejlesztése, tesztelése, működtetése, karbantartása
  • A Kari Hallgatói Képviselet munkájának informatikai támogatása- HK szerver  felügyelete, karbantartása, igény szerint meglévő vagy új rendszerek fejlesztése
  • Igény szerint a kari öntevékeny körök, szakkollégiumok és egyéb hivatalos kari csoportosulások számára informatikai szolgáltatások biztosítása (NAS és/vagy szerver elhelyezési lehetőség, saját szervezet.wigner.bme.hu domain, igény szerint ehhez kapcsolódó mailboxok,webhosting stb. )
  • A kollégiumi lakók hálózattal, internettel kapcsolatos panaszainak , kéréseinek a kezelése,megoldása
  • A kollégiumi lakóknak segítségnyújtás általános informatikai kérdésekben (pl. jogtiszta windows/office telepítése)
  • Kapcsolattartás a többi karon működő internetszolgáltató körökkel (know-how, kapcsolatépítés, felesleges, régi, de működő eszközök átadása, ha másutt szükség lenne rá)

Körvezető: Kiripolszky Tamás