Filozófiánk

A Hallgatói Képviselet mottója és jövőképe:

Munkánk és tevékenységünk során maximálisan igyekszünk az alábbiak szem előtt tartására és az itt megfogalmazott stratégiai célok elérésére:

"A GTK Hallgatói Képviselet egy olyan átlátható és hatékonyan működő szervezet, amely a döntéshozatal és érdekképviselet során a hallgatói igények maximális figyelembevételére törekszik, nagy hallgatói részvétellel és felelősen megválasztott és számon kért, illetve amelyhez a hallgatók bizalommal fordulnak."

A részletes stratégiai céljainkat az alábbi fájl tartalmazza:

BME GTK HK Stratégiai céltérkép

A Hallgatói Képviselet alaptevékenységeivel kapcsolatban megfogalmazott célok:

 • Oktatás minőségét támogató tevékenységek növelése: A Hallgatói Képviselet nagy figyelmet fordít minden az oktatást segítő és támogató tevékenységek, események szervezésére.
 • Tanórán kívüli szakmai tevékenységek támogatásának növelése
 • Kari közösségi élet fejlesztése: A Hallgatói Képviselet kiemelkedően fontosnak tartja a hallgatók minél hamarabbi integrálását a kari és egyetemi közösségi életbe.
 • Hallgatók jobb tájékoztatása az őket érintő lehetőségekről
 • Az OHV kitöltöttségének 50%-ra való növelése

A Hallgatói Képviselet működésében érintett személyekkel az alábbi stratégia célokat fogalmazta meg és törekszik ezek betartására:

 •   Kari vezetéssel és oktatókkal a partneri viszony erősítése
 • Közösségi öntevékeny körök támogatási feltételeinek javítása
 • Alszervezetekkel való együttműködés javítása
 • Hallgatói elégedettség és a Hallgatói Képviselettel szembeni bizalom növelése
 • Háttérszervezetekkel való együttműködés fejlesztése

A Hallgatói Képviselet belső működésével kapcsolatban megfogalmazott stratégiai célok:

 • Külső és belső transzparencia növelése
 • Tudásmenedzsment és dokumentáció javítása
 • Infrastruktúra kihasználtságának növelése
 • Hatékonyabb és kiegyensúlyozottabb munkavégzés
 • Minőségi munkára való törekvés és a döntés-előkészítés javítása
 • Motiváltság és elhivatottság növelése

A Hallgatói Képviselet belső és külső gazdálkodásával kapcsolatban megfogalmazott stratégiai célok:

 • Teljesítményalapú támogatás jelentőségének növelése
 • Forrásszerzési csatornák bővítése
 • Kiadások racionalizálása
 • Belső gazdálkodási transzparencia növelése
 • Önfenntartó rendezvények szervezése