Gyakran Ismételt Kérdések

Számonkérések

Elégedetlen vagyok azzal az érdemjeggyel, amit kaptam. Mit tehetek?
Az értékelés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Amennyiben nem érted, hogy miért sikerült rosszul a ZH-d vagy a vizsgád, javasoljuk, hogy menj el a megtekintésre.

Mennyi idő alatt kell kijavítania az oktatónak a vizsgát?
Írásbeli vizsgák/szigorlatok eredményét a vizsgáztató köteles a vizsga befejezését követő második munkanap végéig a vizsga nyelvén a tanszéki hirdetőtáblán és/vagy a tantárgy honlapján közzétenni, de a közzététel nem lehet később, mint a vizsgaidőszak utolsó napja.

Ha nem megyek be vizsgázni, de feliratkoztam az adott vizsgaidőpontra akkor mi   történik?
Kiírnak vizsgáról való távolmaradásra vonatkozó díjat. 

Meddig tudok leiratkozni a vizsgáról, ha mégsem megfelelő az időpont?
A vizsga előtti nap délig van lehetőséged rá a Neptunban.

Mennyi ideig érvényes a már megszerzett aláírás?
A megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes, ha a korábban teljesített tantárgy tananyaga legalább 75%-ban megfelel a tantárgy aktuális tananyagának, melyet a tantárgy program tartalmaz. Az előző félévekben megszerzett aláírás elutasítása esetén a hallgató 15 napon belül a KTB-hez (Kari Tanulmányi Bizottság) fellebbezhet. Érvényes aláírásról a hallgató nem mondhat le.

Ha sikeresen teljesítettem matematikából a  0. zárthelyit, de nem sikerült megszereznem az aláírást, akkor a tárgy következő felvételekor újra teljesítenem kell a 0. zh-t?
Igen.

Szabályos-e, hogy az oktató névvel együtt teszi közé a számonkérések eredményeit; és ha nem, akkor mit tehetek?
Nem szabályos. Először mindenképp keresd fel az oktatót. Amennyiben ezt követően is névvel közlik az eredményeket, abban az esetben keresd fel a Hallgatói Képviseletet.

Nyelvtanulás, nyelvvizsga

Tényleg csak kétnyelvű nyelvvizsgát fogadnak el az oklevél megszerzéséhez?
Nem. Bármilyen államilag akkreditált nyelvvizsgát elfogadnak függetlenül attól, hogy egy- vagy kétnyelvű.

Milyen típusú szakmai nyelvvizsga szükséges a diplomához?
Mindent elfogadnak gazdasági szakcsoporton belül, így a gazdaságit és az üzletit is.

Kötelező a tantervben szereplő 0 kredites nyelvet tanulni?
Nem kötelező, ám felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyelvi követelményeket teljesíteni kell a diplomához, így érdemes igénybe venni az ingyenes nyelvtanulási lehetőséget.

Ha elfogynak az ingyenes nyelvi egységeim, akkor hogyan tudok továbbra is nyelvet tanulni az Egyetemen?
Egyrészt továbbra is tudsz 0 kredites nyelvi tárgyakat felvenni, melynek költsége van, amit a KTH ír ki Neptunban. Másrészt a 2 vagy 3 kredites nyelvi tárgyakat továbbra is fel tudod venni ugyanolyan módon, mint bármely szabadon választható tárgyat.

Meddig tudom leadni a felvett 0 kredites nyelvi tárgyat/tárgyakat?
A 0 kredites nyelvi tárgyakat az előzetes tárgyjelentkezés utolsó napjáig lehet szabadon leadni. A regisztrációs hét hétfőjén nincs tárgyleadás, ezt követően a minimum létszámot elért 0 kredites nyelvi kurzusokról lejelentkezni már nem lehet.

Hány nyelvi kurzust kell teljesítenem a diplomámhoz?
Nem kötelező nyelvi kurzust teljesíteni, ez csak egy lehetőség. Csak a Képzési és Kimeneti Követelményekben szereplő nyelvvizsgákat kell megszerezni.

Amennyiben hiányzás miatt bukok el nyelvi kurzust, annak mekkora anyagi vonzata van?
Ebben az esetben tantárgyanként a hallgatói normatíva 1%-ának száz forintra kerekített összege szorozva a tárgy heti óraszámának háromszorosával (Ez jelenleg 14 500 Ft).

Testnevelés

Elvégeztem az összes tesit, de szeretnék következő félévben is járni. Van erre lehetőség?
Van lehetőséged, azonban 2 ingyenes testnevelés tantárgy felvétele után már csak általános erőfejlesztést tudsz végezni ingyenesen az egyetemen. Ezen felül térítéses formában tudsz testnevelés órákra járni, de a díjszabás hallgatóbarát. Érdeklődj a Testnevelési Tanszéken a lehetőségekről!

Hány testnevelés tantárgy teljesítése kötelező?
BSc/BA képzéséken 2 félév, a mesterképzéseken nincs előírva kötelező testnevelés.

Van-e anyagi vonzata van annak, ha nem teljesítem a tesi kurzust?
Minden nem teljesített testnevelés tárgy esetén 2 felvett, de nem teljesített
kreditnyi különeljárási díjat kell fizetni.

 

Egyéb

Mire tudom felhasználni a méltányossági kérelmemet?
Az adott képzésedben egy alkalommal méltányossági alapon mentességet kérhetsz a TVSZ rendelkezése alól. A tantervben szereplő követelmények alól felmentés nem adható! 

Kihez kell fordulni abban az esetben, ha nem felel meg a TVSZ követelményeinek a tárgy kiírása, vagy pl. kevesebb fővel írtak ki vizsgát a tárgyból?
Fordulj a tanszéki adminisztrátorhoz, vagy a tárgyért felelős oktatóhoz. Ha nem jársz sikerrel, írj e-mailt az oktatas@gtkhk.hu-ra.

Mit tegyek, ha bármilyen a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat pontjaival ellentétes cselekményt észlelek az egyetemen?
Mindenképp értesítsd róla a hibát elkövető személyt, illetve ha a problémát nem sikerült tisztázni vagy többeket érint, akkor a Hallgatói Képviselet tematikus e-mail címein jelezd felénk!

Diákhitelt meddig, mikor, hogyan kell igényelni? Félévente kell-e megint?
Minden Diákhitellel kapcsolatos kérdésedre a KTH-ban tudnak segítséget nyújtani. (https://www.kth.bme.hu/)

Abszolváltam, de nem szereztem meg a diplomát. Mi a státuszom, aktívnak vagy passzívnak számítok?
Egyik sem; a státuszod ilyenkor "abszolvált."

Teljesíthetem-e egy tárgy előfeltételét a tárggyal párhuzamosan, hogy ne csússzak?
Nem teljesítheted párhuzamosan.

Meddig adhatom be a passziváltatási kérelmet?

Az Nftv. szerint tavaszi félévben március 14., őszi félév esetén október 14-ig kaphatod meg külön indoklás nélkül, de vis major esetben később is leadhatod.

Ha két szakom van a BME-n, jogosult vagyok-e mindkettőn tanulmányi ösztöndíjra?
Igen.