Gyakran Ismételt Kérdések

 Számonkérések

Elégedetlen vagyok azzal az érdemjeggyel, amit kaptam. Mit tehetek?
Az értékelés ellen jogorvoslattal nem tudtok élni. Amennyiben nem érted, hogy miért sikerült rosszul a ZH-d vagy a vizsgád, javasoljuk, hogy menj el a megtekintésre. Ezen kívül a ZH-k és a vizsgák első alkalommal történő javítására ingyenesen lehetőséged van, a további lehetőségekért pedig különeljárási díj megfizetése után szintén lesz lehetőséged!

Mennyi idő alatt kell kijavítania az oktatónak a vizsgát?
Írásbeli vizsgák/szigorlatok eredményét a vizsgáztató köteles a vizsga befejezését követő második munkanap végéig a vizsga nyelvén a tanszéki hirdetőtáblán és/vagy a tantárgy honlapján közzétenni, de a közzététel nem lehet később, mint a vizsgaidőszak utolsó napja.

Ha nem megyek be vizsgázni, de feliratkoztam az adott vizsgaidőpontra akkor mi   történik?
Kiírnak a vizsgáról való távolmaradás miatt 5500 Ft különeljárási díjat, azonban a korábbi érdemjegyed nem veszik el, és nem számít bele a vizsgáid számába se.

Ha felvettem egy vizsgát, de valami közbejön és nem tudok rá elmenni és már leadni sem tudom mit tegyek?

A vizsga után 8 napon belül tudod igazolni személyesen, írásban, elektronikusan vagy meghatalmazott útján az adott vizsgát szervező Tanszéknél, utána pedig a Tanszék dönt, hogy az indokot elfogadja-e, vagy sem. Ha elfogadja, abban az esetben nem kell kifizetned a távolmaradásra vonatkozó díjat.

Meddig tudok jelentkezni, vagy leiratkozni egy vizsgáról?

A vizsga előtti nap 12:00-ig van lehetőséged mindkettőre a Neptunban.

Mennyi ideig érvényes a már megszerzett aláírás?
A megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az egyetemi tanulmányaid végéig érvényes, ha arról a tantárgyleírás máshogy nem rendelkezik, de minimum a  megszerzést követő két félévig érvényesnek kell lennie, ha a korábban teljesített tantárgy tananyaga legalább 75%-ban megfelel a tantárgy aktuális tananyagának, melyet a tantárgy program tartalmaz. Az előző félévekben megszerzett aláírás elutasítása esetén a hallgató 15 napon belül a KTB-hez (Kari Tanulmányi Bizottság) fellebbezhet. Érvényes aláírásról a hallgató nem mondhat le.

Meglett a tárgyam, de szeretnék jobb jegyet, felvehetem újra?

Díjkötelesen javítható egy tárgy, és a két jegy közül a jobbikat veszik figyelembe. Ezt a 008-as kérvénnyel teheted meg, amely 5500 Ft különeljárási díjjal jár.

Szabályos-e, hogy az oktató névvel együtt teszi közé a számonkérések eredményeit; és ha nem, akkor mit tehetek?
Nem szabályos. Először mindenképp keresd fel az oktatót. Amennyiben ezt követően is névvel közlik az eredményeket, abban az esetben keresd fel a Hallgatói Képviseletet.

Nyelvtanulás, nyelvvizsga

Kell nyelvvizsga a diplomához?

A 2022/2023 tanév előtt kezdett alapszakos hallgatóknak nem kell a diploma megszerzéséhez nyelvvizsga, a 2022/2023-as tanév kezdetétől viszont nyelvi krediteket kell teljesíteni a hallgatóknak, amennyiben nem rendelkeznek már nyelvvizsgával. (Mesterszakosoknál 2023/2024-től kezdett hallgatókat érinti)

Milyen nyelvvizsga jó a nyelvi kredit követelményi rendszer kiváltására ?
Akkor mentesülsz, ha legalább B2 szintű komplex (C típusú) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló irattal rendelkezel.

Kötelező a tantervben szereplő 0 kredites nyelvet tanulni?

Nem kötelező, ám felhívjuk a figyelmet arra, hogy megadott számú és minőségű nyelvvizsgával kell rendelkezz a diplomához, így érdemes igénybe venni az ingyenes nyelvtanulási lehetőséget.

Ha elfogynak az ingyenes nyelvi egységeim, akkor hogyan tudok továbbra is nyelvet tanulni az Egyetemen?
Egyrészt továbbra is tudsz 0 kredites nyelvi tárgyakat felvenni, melynek költsége van, amit a KTH ír ki Neptunban. Másrészt a 2 vagy 3 kredites nyelvi tárgyakat továbbra is fel tudod venni ugyanolyan módon, mint bármely szabadon választható tárgyat.

Meddig tudom leadni a felvett 0 kredites nyelvi tárgyat/tárgyakat?
A 0 kredites nyelvi tárgyakat az előzetes tantárgyfelvételi időszak utolsó napjáig lehet szabadon leadni. A regisztrációs hét hétfőjén nincs tárgyleadás, ezt követően a minimum létszámot elért 0 kredites nyelvi kurzusokról lejelentkezni már nem lehet.

Hány nyelvi kurzust kell teljesítenem a diplomámhoz?
Nem kötelező nyelvi kurzust teljesíteni, ez csak egy lehetőség. Csak a Képzési és Kimeneti Követelményekben szereplő nyelvi krediteket kell teljesíteni a 2022/2023-as tanévben vagy azt követően kezdett hallgatóknak.

Amennyiben hiányzás miatt bukok el nyelvi kurzust, annak mekkora anyagi vonzata van?
Nincs anyagi vonzata, csak abban az esetben, ha a következő félévben ugyanazt a tantárgykódú nyelvi kurzust veszed fel. 

 Testnevelés

Elvégeztem az összes tesit, de szeretnék következő félévben is járni rá. Van erre lehetőség?
Van lehetőséged, azonban csak bizonyos sportágakat tudsz ingyenesen felvenni. De a térítéses órák esetében is hallgatóbarát a díjszabás. A sportágakkal kapcsolatban érdeklődj a Testnevelési Központnál vagy az oldalukon (https://testneveles.bme.hu/)!

Hány testnevelés tantárgy teljesítése kötelező?
BSc/BA képzéséken 2 félév, a mesterképzéseken nincs előírva kötelező testnevelés.

Van-e anyagi vonzata annak, ha nem teljesítem a tesi kurzust?
Nincs, csak akkor kell fizetned érte (6500 Ft-ot), ha ugyanazt a kurzust felveszed újra.

 Egyéb

Kezdhetem az egyetemet passzív félévvel?

Igen.

Reghéten elfelejtettem magam aktívra állítani, mit tudok tenni?

A 2. oktatási hét végéig a Neptun 102-es (díjköteles) kérvényével megteheted ezt, ennek különeljárási díja 5500 Ft.

Hány passzív félévem lehet a képzésem során?

Egymás után maximum 2 félév lehet passzív, összesen pedig 4.

Mit tudok tenni, ha minden kurzus megtelt egy tárgynál?

Írj a tárgyfelelősnek, hogy bővítsék, vagy az oktatas@gtkhk.hu címre.

Mikor sorolnak át önköltséges finanszírozási formára?

Ha nem fejezed be a tanulmányaidat 12 félév alatt, vagy az adott képzést a mintatantervi félévszám plusz 2 félév alatt.
Valamint megfelelő átlagot és teljesített kreditet is el kell érned, amit a következő tájékoztatóban találsz meg. (A kezdés évétől függően változhatnak a feltételek)
https://kth.bme.hu/document/1796/original/Tanulmanyi_alapu_atsorolas_tajekoztato.pdf

Mikor kerülhetek át állami ösztöndíjas képzésre?

Saját kérésre lehetséges, ha üresedik meg az adott képzésen állami ösztöndíjas hely, és a kérelmező teljesíti az átsorolási kritériumokat (lásd önköltségesre való átsorolásnál). Ha jogosult vagy rá a nyár folyamán fognak erről automatikusan értesíteni.

Hogyan tudom kiszámolni az átsorolásnál figyelembe vett átlagom?

Átsorolásra mindig nyáron kerül sor, az utolsó 2 aktív féléved teljesítményét veszik figyelembe. Ennek a 2 félévnek az átlagát nézik:

 

Hogyan számolom az átlagom a tanulmányi ösztöndíjhoz?

A Neptun/Tanulmányok/Tanulmányi átlagok menüpontban az utolsó lezárt aktív félévetek alapján a kumulált teljesített krediteket nézve sorolunk be Titeket Homogén Hallgatói Csoportokba, majd a kreditindexetek szerint vagytok jogosultak az ösztöndíjra.

Mikor bocsátanak el tanulmányi okból az egyetemről?

Ha:
- a képzési idő kétszerese alatt nem szerzel végbizonyítványt,
- hatszor nem sikerül egy vizsga vagy hatszor veszel fel egy tárgyat és nem teljesíted,
- kummulált átlagod alapszakon a 4. aktív féléved végén nem éri el a 2,25-öt (MSc-n második félév után 2,5),
- utolsó 3 aktív félévedben nem szereztél legalább 20 kreditet,
- újra jelentkeztél a szakodra, és a beiratkozást követő első 3 aktív félévedben nem szereztél legalább 10 kreditet.

Mire tudom felhasználni a méltányossági kérelmemet?

Az adott képzésen egy alkalommal méltányossági alapon mentességet kérhetsz a TVSZ rendelkezései alól. A tantervben szereplő előtanulmányi követelmények alól felmentés nem adható! A kérelmet a 002-es számú Neptun kérvénnyel tudod leadni. A TVSZ következő paragrafusai alól nem mentesít a kérvény: 57. § (1), 20. alcím, 38. alcím, 138. § (2), [147. § (1)–(2), 149. §, 150. § (1)–(3), 155. § (7), 157. §

Kihez kell fordulni abban az esetben, ha nem felel meg a TVSZ követelményeinek a tárgy kiírása, vagy pl. kevesebb fővel írtak ki vizsgát a tárgyból?
Fordulj a tanszéki adminisztrátorhoz, vagy a tárgyért felelős oktatóhoz. Ha nem jársz sikerrel, írj e-mailt az oktatas@gtkhk.hu-ra.

Mit tegyek, ha bármilyen a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat pontjaival ellentétes cselekményt észlelek az egyetemen?
Mindenképp értesítsd róla a hibát elkövető személyt, illetve ha a problémát nem sikerült tisztázni vagy többeket érint, akkor a Hallgatói Képviselet tematikus e-mail címein jelezd felénk!

Diákhitelt meddig, mikor, hogyan kell igényelni? Félévente kell-e megint?
Minden Diákhitellel kapcsolatos kérdéseddel kapcsolatban a KTH-ban tudnak segítséget nyújtani. (https://www.kth.bme.hu/)

Abszolváltam, de nem szereztem meg a diplomát. Mi a státuszom, aktívnak vagy passzívnak számítok?
Egyik sem; a státuszod ilyenkor "abszolvált."

Teljesíthetem-e egy tárgy előfeltételét a tárggyal párhuzamosan, hogy ne csússzak?
Nem teljesítheted párhuzamosan.

Meddig adhatom be a passziváltatási kérelmet?
Az Nftv. szerint tavaszi félévben március 14., őszi félév esetén október 14-ig kaphatod meg külön indoklás nélkül, de vis major esetben később is leadhatod.

Ha két szakom van a BME-n, jogosult vagyok-e mindkettőn tanulmányi ösztöndíjra?
Igen.

 Ha felvettem egy tárgyat, de utólag kiderül, hogy mégsem tudom teljesíteni a követelményeket mit tudok tenni?
 Utólagos tárgyleadásra a 2. oktatási hét első napján 23:59-ig van lehetőséged Neptun   kérvényen keresztül. Ez azonban különeljárási díjat von maga után, melynek összege   kurzusonként 5.500 forint.