Hírek - 2017.03.22.

Dékánválasztás a GTK-n

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban szeretnénk Titeket tájékoztatni a kari aktualitásról, a dékánválasztásról.

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Humánpolitikai Szabályzata alapján dékáni megbízást a karon foglalkoztatott teljes munkaidejű egyetemi tanár vagy docens, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs munkakörű közalkalmazott kaphat.

Mivel a megbízott dékáni kinevezés május elejéig tart, így az Egyetem kiírta Karunk dékáni pályázatát, melynek határideje 2017. február 28-a volt. Két pályázat érkezett be, Koltai Tamástól, a Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék egyetemi tanárától, és Margitay Tihamér jelenlegi megbízott dékántól, a Filozófia és Tudománytörténet Tanszék egyetemi tanárától.

 

A pályázatokat az alábbi linkeken olvashatjátok el:
 

Dr. Koltai Tamás

Dr. Margitay Tihamér
 

Fontosnak érezzük megjegyezni, hogy a GTK történelmében eddig soha nem volt két induló a dékáni pozícióért. A helyzet különlegességét fokozza, hogy Rektor és Kancellár urak összehívattak március 20-án egy állománygyűlést, ahol lehetőségük volt szavazni a karon dolgozóknak, de ami talán még fontosabb, személyesen kérdezni a jelöltektől.

 

A dékánválasztás menete az alábbi:

A pályázatok megismerésére a határidőtől számított 30 napon belül van lehetőség. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemi jelenleg Szervezeti és Működési Rendje alapján a Kar vezető testülete, a Kari Tanács feladata a dékáni pályázatok rangsorolása, így ez a testület szavaz a dékánjelöltekről. A Kari Tanácsban a Hallgatói Képviselet is jelen van 8 fővel, mely a testület közel 30%-a.

 

A “A BME Szenátusa által kijelölt testület javaslata a GTK által felvetett problémák Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen belüli megoldására” című anyag alapján a BME rektora az egyetemi hagyományokat követve jár el a kari vezetők kinevezésénél, mely szerint a Kari Tanács által támogatott és első helyen rangsorolt személyt nevezi ki vezetőnek.

 

A további fejleményekről folyamatosan tájékoztatni fogunk Titeket.

 

Üdv,

GTK HK

 


Utoljára szerkesztve: 2017.03.22. 17:37