Hírek - 2021.03.09.

Tájékoztató a koronavírus helyzetről

Kedves Hallgatók!

A koronavírussal kapcsolatos híreket és intézkedéseket ebben a hírben szedjük össze, melyet folyamatosan frissítünk az aktualitásokkal. A részletes és teljes tájékoztatást minden esetben a BME honlapján kísérjétek figyelemmel!

 

2021.03.08. 20:00

Az Egyetem, figyelemmel a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló kormányrendeletben  foglaltakra és a fenntartó Innovációs és Technológiai minisztérium kérésére, ideiglenesen szigorúbb járványügyi védelmi intézkedéseket vezet be 2021. március 8. napjától. A fokozott járványügyi intézkedéseket az 1/2021. (III. 8.) számú rektori-kancellári közös utasítás  tartalmazza.

 

A fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. §-a alapján kiadott, jelenleg is hatályos – azaz a 2020/2021. tanév második félévére vonatkozó –, a digitális oktatás alóli felmentési engedélyeket (lásd a 2021.01.26. napján kiadott rektori tájékoztatóban foglaltakat) azonnali hatállyal visszavonta. Az Egyetemen 2021. március 8-tól az oktatás - minden képzési formára kiterjedően, ide értve a tanfolyami és egyéb képzéseket is - kizárólag digitális keretek között, távolléti (zárt rendszerű távoktatási) formában folytatható.

 

2020.11.20.  18:55

2020. november 16. napjától hatályba lépett az Egyetem járványügyi Intézkedési terve, amelyet rektori-kancellári közös utasítás szabályozza. 

Az Egyetem Intézkedési Tervében foglaltak alkalmazása során az ágazati ajánlásban foglaltakra is figyelemmel kell lenni.

A felsőoktatásért felelős miniszter a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint 2020. december 18. napjáig engedélyezte egyes tanulmányi cselekmények jelenléti formában történő lebonyolítását.

 

2020.11.17. 9:29:

Változások a tanév rendjében a koronavírus-járvány miatt:

A felsőoktatási intézményben minden tanulmányi cselekményt (tanulmányi foglalkozást, tanulmányi teljesítményértékelést) távolléti oktatási formában kell megszervezni és lebonyolítani.

Az eredetileg 2020. november 13. napjára (péntek) meghirdetett összegző tanulmányi teljesítményértékelések teljesítésére 2020. november 27. napján (pénteken), a Nyílt Nap miatti tanítási szünet alatt is sor kerülhet, továbbá egyes tanulmányi cselekmények (különösen laboratóriumi gyakorlat) – az érintett hallgatók előzetes értesítése mellett – távolléti oktatás formájában pótolhatók. 

 

2020.11.16. 18:34:

A Műegyetem holnap (2020. november 17.) átáll a digitális oktatási rendhez igazodó nyitvatartásra, ami az alábbiak szerinti változásokat jelenti a campus egyes részeire történő bejutásra vonatkozóan.

Északi terület

Az utcáról a campus északi területére kizárólag az alábbi két ponton keresztül, a szükséges ellenőrzést követően lehetne bejutni.

A „CH” épületbe – főbejárat. Az épület melletti kiskapuk zárva lesznek!

A „K” épületbe – főbejárat.

A campus területén a szabad mozgás biztosított, az épületek összes belső kapuja nyitva lesz.

Az összes utcai, kerítésvonalon lévő kapu zárva tart, tájékoztatótáblák adnak információt a bejutási lehetőségekről.

A Bertalan hetes porta kapuja zárva tart, csak behajtás idejére nyitja a portás a vezetői parkolóba tartók és a beszállítást végzők számára.  Gyalogosforgalom ezen a helyszínen nem engedélyezett.

A Bertalan Lajos utca felöli mindkét gyalogos bejárat zárva tart.

Középső terület

Az utcáról a campus középső területére járművel és gyalogosan is a Stoczek négyes portán keresztül, a szükséges ellenőrzést követően lehet bejutni.

Parkolásra kizárólag ez a terület, illetve a V1 épület melletti parkoló áll rendelkezésre, a többi parkoló zárva lesz.

az épületek megközelítése az utcáról: 

 • Az „A” épület nyitva tart.   
 • „E” épület portánál - ellenőrzés mellett - továbbra is szabad a gyalogos forgalom.
 • A „V1” épületbe a bejutás az „A” épületen keresztül történik.
 • Az „R” épület a Duna felől nyitva tart.

Magyar tudósok körútja

A „Q” és „I” épületek esetében a belépés a főbejáraton keresztül, a szükséges ellenőrzést követően, történik. A mélygarázsból érkezők számára is előírás, hogy a portán ellenőriztessék a testhőmérsékletüket.

Minden lezárt kapun tájékoztató táblák adnak útbaigazítást.

A hétvégi nyitvatartásra vonatkozó rend nem változik.

 

2020.11.12. 18:30: BME honlapja

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet iránymutatásai alapján az Egyetem kollégiumaiban a mai naptól kezdve az alábbi intézkedések lépnek életbe:

 1. A kollégiumokat lakhatási célra nem lehet igénybe venni a rendelet hatályának időtartamában, legalább 2020. december 11-ig, illetve a rendelet hatályának meghosszabbítása esetén azt követően sem a 2) és 3) pontokban meghatározott kivételekkel.
 2. A 2020. november 12-én kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgatók a kiköltözési kötelezettség alól rektori méltányossági alapon felmentést kérhetnek, az alábbi hivatkozásokkal:
 • az önkéntes járványügyi és közösségszervezési munkákban részt vevő hallgatók,
 • duális képzésben részt vevő hallgatók;
 • a felsőoktatásért felelős miniszter engedélye alapján speciális gyakorlati képzésen lévő hallgatók (pl. orvos- egészségtudományi képzések);
 • a hatósági házi karanténjukat a kollégiumban, családjától és hallgatótársaitól elkülönítetten töltő hallgatók;
 • azon hallgatók, akiknek családtagja a hallgató állandó lakóhelyén hatósági házi karanténban van és a családtagtól való elkülönített lakhatásuk máshol nem biztosítható;
 • doktoranduszok, akiknek kutatási tevékenységéhez a személyes jelenlét nélkülözhetetlen;
 • határon túli magyar hallgatók;
 • angol nyelvű képzésben részt vevő külföldi állampolgár hallgatók.
 • egyéb, különleges méltánylást igénylő helyzet fennállása esetén, rektori engedéllyel.
 1. Azon hallgatóknak, akik az elmúlt napokban NEPTUN üzenetben tájékoztatást kaptak a kiköltözési kötelezettség alóli mentességükről, nem szükséges leadniuk külön rektori méltányossági kérelmet.
 2. A 2) és 3) pontokban felsorolt csoportokba tartozó hallgatók, amennyiben ténylegesen férőhelyükön maradnak, a teljes kollégiumi térítési díjat kötelesek továbbra is befizetni.
 3. A 2) és 3) pontokban felsorolt csoportokba nem tartozó kollégisták a kollégiumi férőhelyüket legkésőbb 2020. november 15-én (vasárnap) 18 óráig kötelesek elhagyni. A határidőig kiköltözött hallgatók november hónapra a havi kollégiumi díj felét kötelesek befizetni. Akik időközben már befizették a november havi teljes kollégiumi díjat, azoknak a havi díj fele visszatérítésre kerül.
 4. A kollégiumokból jogi értelemben kiköltözni nem kell, a kollégiumi tagsági jogviszony a távollét időtartamára nem szűnik meg, a rendelet hatályon kívül helyezését követően a meglévő férőhelyükre visszatérhetnek, azonban a szobakulcsot és belépőkártáyt minden kiköltözőnek le kell adnia, valamint a szobákat a távollét időtartamára üresen kell hagyni, személyes tárgyak ez idő alatt nem tárolhatók ott.
 5. A kollégiumi vendégfogadás legalább december 11-ig, illetve a rendelet hatályának meghosszabbítása esetén annak hatályáig nem lehetséges.
 6. A kollégiumi közösségi terek (konyha, mosókonyha, tanulószoba, liftek stb.) csak a lehető legszükségesebb mértékben használhatók, a veszélyhelyzetben alkalmazásra kerülő járványügyi higiénés szabályok és a kollégiumi házirendek fokozott betartása mellett.
 7. A kollégiumi sportinfrastruktúrát legalább december 11-ig, illetve a rendelet hatályának meghosszabbítása esetén annak hatályáig nem lehet igénybe venni.
 8. A kollégiumi épületekben a folyamatos portaszolgálat és a vagyonvédelem a veszélyhelyzet időtartamában is biztosításra kerül.
 9. A kollégiumi épületekben lévő irodák működésére és a munkavégzésre a veszélyhelyzetben alkalmazandó általános szabályok az irányadók.
 10. A 2) pontban meghatározott lakhatási kérelmet a mellékelt űrlapon, az abban foglaltak szerint 2020. november 14. 12:00 óráig lehet benyújtani a covid19info@bme.hu címen.

 

2020.11.11. 15:59: Tájékoztatás a BME kollégiumait érintő járványügyi intézkedésekről

"A Kormány 2020. november 10-i bejelentése nyomán a következő napokban valószínűsíthetően be kell zárni a felsőoktatási intézmények kollégiumait. A vonatkozó, részleteket is tartalmazó kormányrendelet/ágazati iránymutatás közzétételére még nem került sor, így egyelőre mi sem tudunk olyan kérdésekben tájékoztatást adni, hogy a kiköltözésnek mi a végleges határideje, illetve, hogy a szobákból – a tavaszihoz hasonló módon – minden értéktárgyat és személyes holmit ki kell-e pakolni. 

Ebből kifolyólag kérjük, hogy a kiköltözés menetével kapcsolatban mindenki várja meg a következő napokban megjelenő intézményi tájékoztatót, melyben igyekszünk majd minden részletet közzétenni! 

Aki ettől függetlenül, időközben szeretne kiköltözni, az a kollégiumi házirendben meghatározottaknak megfelelően, a szobakulcs és belépőkártya gondnoknak történő leadásával, továbbá a személyes tárgyak kipakolásával teheti ezt meg. 

Egyúttal felhívjuk minden kollégista figyelmét, hogy a kollégiumok házirendjével ellentétes viselkedés minden esetben – az egyetemi és jogszabályi előírásokkal összhangban – kivizsgálást, és indokolt esetben fegyelmi-, és büntetőjogi eljárás elindítását vonja maga után."

2020.11.10. 15:51: Változások a tanév rendjében a koronavírus-járvány miatt

Az Egyetem rektora a teljeskörű távolléti oktatásra történő átállás előkészítése, valamint a kollégiumokból való kiköltözés zavartalan biztosítása érdekében 2020.november 11. (szerda) és 13. (péntek) napjára rendkívüli oktatási szünetet rendelt el (november 12. a TDK konferencia okán már korábban kihirdetett oktatási szünet).

A november 9-én bejelentett óvintézkedések a felsőoktatás működését is érintik.

A Műegyetem vezetősége a részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet megjelenését követően tudja a BME-n várható intézkedéseket ismertetni.

 

2020.09.29. 12:30

 1. Az Egyetem területére kizárólag a koronavírus fertőzés tüneteit nem mutató, egészséges személy léphet. A tüneteket minden személy napi rendszerességgel köteles magán – az Egyetem területére való belépés előtt – ellenőrizni. A tüneteket mutató személy ennek tényéről, ha
  1. munkavállaló vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll az Egyetemmel (a továbbiakban együttesen: munkavállaló), akkor közvetlen (munkairányító jogkörű) felettesét erről haladéktalanul értesíti;
  2. hallgató, akkor a tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) az e célra szolgáló űrlapon (088 számú kérvény) ezt bejelenti.
 2. A magán tüneteket észlelő személy a tünetek bejelentését, továbbá a magas kockázatú expozíciónak (szoros kapcsolat) kitett személy a kontaktust követő 10 belül nem léphet az Egyetem területére napon (önkéntes karantén)
 3. Ha a koronavírus fertőzés igazolt, járványügyi elkülönítés vagy megfigyelés (önkéntes vagy hatósági karantén) szükséges vagy az megszűnt, illetve a koronavírus okozta betegségből felgyógyult, akkor

a) a munkavállaló ennek tényéről haladéktalanul értesíti követlen felettesét;

b)  hallgató ennek tényét a tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) az e célra szolgáló űrlapon (088 számú kérvény) bejelenti.

 1. Az igazolt koronavírus fertőzés tényéről az Egyetem a járványügyi hatóságot értesíti.
 2. A munkavállaló, ha tünetek fennállása, járványügyi megfigyelés vagy elkülönítés (önkéntes karantén, hatósági karantén), illetve igazolt fertőzés fennállása miatt az Egyetem területére nem léphet be, akkor – amennyiben egészségi állapota, ellátandó feladatai és a munkáltatói jog gyakorlója ezt lehetővé teszik – otthoni munkavégzés keretében látja el feladatait.
 3. A hallgató, ha tünetek fennállása, járványügyi megfigyelés vagy elkülönítés (önkéntes karantén, hatósági karantén), illetve igazolt fertőzés fennállása miatt az Egyetem területére nem léphet be, akkor – amennyiben egészségi állapota ezt lehetővé teszi – távolléti oktatás keretében vesz részt az oktatásban.
 4. A legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartása az Egyetem belső közösségi célú (folyosó, közlekedő, vendéglátó térek, könyvtárak, ügyfélterek, egyéb tartózkodásra szolgáló helyiségek) helyiségeiben kötelező [ágazati ajánlás: 1.4.].
 5. A szájat és orrot egyaránt takaró védőmaszk (a továbbiakban: maszk vagy védőmaszk) viselete az Egyetem egész területén, beltéri helyiségekben, továbbá a kültéren tartott rendezvényeken kötelező [ágazati ajánlás: 1.3.].
 6. A személyi higiéné betartása az Egyetem minden polgára részéről szükséges és felelős állampolgári magatartást követel. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz használatára vonatkozó szabályok betartását. A higiénés szabályok betartására minden lehetséges alkalommal felhívjuk minden, az Egyetemet látogató személy figyelmét, a jogkövető magatartás tanúsítását elvárjuk. Annak érdekében, hogy az Egyetem látogatói a megfelelő fizikai távolságot tartva tudjanak az oktatásban, munkavégzésben részt venni, erre vonatkozó jelzéseket tesz közzé az Egyetem, továbbá kézfertőtlenítő berendezéseket helyez ki, valamint ezekre jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) hívja fel a figyelmet (könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban stb.).
 7. A nagy forgalmú közös területeken (pl. közlekedők, felvonók, lépcsőházak, mellékhelyiségek, teakonyhák) a gyakran érintett felületek teljeskörű, megfelelő intenzitású és gyakoriságú virucid hatású felületfertőtlenítővel történő tisztításáról az Egyetem az adott terület takarításáért felelős szervezeti egység útján gondoskodik.
 8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében – mesterséges szellőzés alkalmazása esetén is – kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos és rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, ajtók, ablakok nyitására, melynek végrehajtása a helyiséget használók kötelessége.
 9. A sportlétesítményeket látogató és az ott dolgozó személyek egészségének védelme érdekében a létesítmények az egészségügyi válsághelyzet alatti időszakban csak a következő intézkedések betartása mellett látogathatók:
  1. A sportlétesítményeket mindenki saját felelősségére használhatja, kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy, beleértve a kiszolgáló személyzetet, edzőket és oktatókat.
  2. A koronavírus járvánnyal összefüggő védelmi intézkedések miatt a sportlétesítmények használati szabályainak kiegészítése céljából készült nyilatkozatot köteles minden belépő kitölteni, aki aláírásával hitelesíti a szabályzat elfogadását. A létesítményekbe történő belépéskor a személyzet ellenőrzi a látogatók testhőmérsékletét.
  3. A látogatóknak a használt felszereléseket edzés előtt és után is kötelező fertőtleníteni az erre a célra kihelyezett fertőtlenítőszerrel.
  4. A vendégek védelmének érdekében a törölköző kiadás, mezek és cipőkölcsönzés, valamint a szauna használat is szünetel. Minden látogató köteles a saját törölköző használatára és a megfelelő higiénés előírások betartására. Ezen védelmi intézkedések be nem tartása esetén a sportlétesítmény üzemeltetője a vendég belépését megtagadja.
  5. Előnyben részesítjük a kiscsoportos foglalkozásokat, a termek befogadóképessége alapján redukáljuk a létszámot, hogy a résztvevők a kellő távolságot tartva tudjanak a sportfoglalkozásokon részt venni. A testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra helyezzük a hangsúlyt a foglalkozások beosztásakor. Az edzők, sportszakemberek teljeskörű tájékoztatásáról gondoskodunk.
  6. A sportlétesítmény üzemeltetője megnövelt nyitvatartási idővel biztosítja a vendégek időbeli elosztását a következők szerint: hétfőtől-péntekig 6:00-24:00, szombat és vasárnap 7:00-22:00 óra között látogathatók a sportlétesítmények.
  7. A közös terek, területek mint (pl. öltözők, zuhanyzók és egyéb helyiségek) teljeskörű tisztításáról a sportlétesítmény üzemeltetője gondoskodik.
 10. Azon személyt, aki az előírásokat megszegi, magatartásával a környezetében lévőket veszélyezteti (pl. ráköhög), az előírások ellenére nem visel maszkot vagy azt nem szabályosan (szájat és orrot egyaránt takarva) viseli, vagy az előírt védőtávolságot szándékosan nem tartja meg, fel kell szólítani a cselekmény abbahagyására. Ha a felszólítás nem vezet eredményre, akkor a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztályt értesíteni kell. A Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály munkatársai a szükséges intézkedéseket megteszik.
 11. A védőtávolság megtarthatósága és a csoportosulások megelőzése érdekében az Egyetem területén a tantermek egy részét 7:30 órától 20:00 óráig tanítási napokon folyamatosan nyitva kell tartani, a hallgatók a védőtávolság megtartása mellett az éppen nem használt tantermekben tartózkodhatnak.
 1. Az oktatás megszervezésére vonatkozó különös előírások
 1. A jelenléti tanulmányi foglalkozások – kivéve laboratóriumi gyakorlat, terepgyakorlat, mérőgyakorlat, szakmai gyakorlat – során a tanteremben – ha tanterem elrendezéséből más nem következik – sakktábla rendszerű kiosztásban kell a hallgatókat elhelyezni: egy-egy sorban a hallgatók között legalább 1,5 méter védőtávolságot kell biztosítani, a közvetlenül következő sorban eltolt elrendezésben szintén 1,5 méter védőtávolságot biztosítva kell a hallgatókat elhelyezni. A tanteremben a maszk viselése kötelező. [ágazati ajánlás: 2.1.] A szakot (képzést) gondozó kar ennél kisebb létszámkorlátot is megállapíthat, mely döntéshez a beoktató kar kötve van.
 2. A jelenléti tanulmányi foglalkozások során a II. szakasz szerinti általános védelmi intézkedéseket be kell tartani és be kell tartatni. Az intézkedések betartatása az oktató kötelessége.
 3. Jelenléti tanulmányi foglalkozás kizárólag olyan helyiségben (tanterem, laboratórium) tartható, ahol a fokozott intenzitású természetes (át)szellőztetés és friss levegő utánpótlás biztosított.
 4. Jelenléti tanulmányi foglalkozás keretében igénybe vett tantermek esetében a tanteremért felelős szervezeti egységnek törekednie kell a termek minél gyakoribb, virucid hatású tisztítószerrel történő takaríttatására.
 5. A kurzusok távolléti formában való megszervezésére egyébként az 1/2020. (VII. 22) számú rektori körlevél (a továbbiakban: rektori körlevél) III. szakaszában foglaltak vonatkoznak a következő kiegészítéssel:
  1. körlevél III. szakasz 2. pontjában meghatározott kérelmek elbírálásának szempontjait a képzésért felelős kar állapítja meg; és
  2. kockázati csoport alatt a jelen Intézkedési Terv 1. mellékletében meghatározott személyi kört kell érteni.
 6. A távolléti formában tartott kurzusok mellett – ha ennek feltételei fennállnak – hallgatói igény esetén, kiscsoportos (legfeljebb 5 fő) formában jelenléti konzultációs lehetőséget is biztosítani kell.
 7. A távolléti oktatás lehet valós idejű, amikor a jelenléti foglalkozás órarendi időpontjában tartják meg információs rendszerek útján a tanulmányi foglalkozást (pl. élőben közvetített előadás, konferenciabeszélgetés az MS Teams-ben vagy más hasonló platformon), illetve önálló hallgatói munkára építő aszinkron foglalkozás, amikor az információs rendszerben közzétett tanulástámogató anyagokat (írásos anyagok, rögzített és visszajátszható hang-, illetve hang- és képfelvétel) a hallgató saját időbeosztása szerint dolgozza fel. Ez utóbbi foglalkozástípushoz a tanulmányi és vizsgaszabályzat előírásai szerint konzultáció is biztosítandó (akár órarendi, akár órarenden kívüli időpontban).
 8. A meghirdetett kurzusok megszervezésének módjáról a tanulmányi rendszeren keresztül (NEPTUN rendszer) a hallgatókat a következők szerint tájékoztatni kell:

A tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) a 2020/2021/1. félévre meghirdetett kurzusoknál a kurzus „Megjegyzés” rovatában fel kell tüntetni, hogy

 1. az adott kurzus távolléti formában történik-e (ha ez nincs külön feltüntetve, akkor jelenléti kurzusnak minősül);
 2. a távolléti formában tartott kurzus esetében azt is fel kell tüntetni, hogy
  1. a távolléti oktatás valós idejű-e, ez esetben arra csak a kurzus órarendi időpontjában kerülhet sor, és meg kell adni az információs rendszert is, ahol valós időben követhető a foglalkozás;
  2. a távolléti oktatás aszinkron formában történik-e, és meg kell adni az információs rendszert is, ahol tanulástámogató anyagok elérhetők.

A tájékoztatási kötelezettségnek úgy is eleget tehet az oktatási szervezeti egység, ha külön távolléti oktatási kurzusokat hoz létre.

 1. A rektori körlevél és a jelen Intézkedési Terv szerint kialakított vegyes (egyidejűleg jelenléti és távolléti tanulmányi foglalkozások biztosítása útján szervezett) oktatási formában – figyelemmel az Egyetem területén egyidejűleg tartózkodó hallgatók nagy számára és az egyetemi informatikai infrastruktúra átviteli kapacitás-korlátára – valós idejű távolléti tanulmányi foglalkozás nem tartható.
 2. Valós idejű távolléti tanulmányi foglalkozás akkor tartható, ha az Egyetem teljes egészében távolléti oktatásra áll át.
 3. A hallgató, aki a rektori körlevél alapján engedélyt kapott tanulmányai távolléti oktatás keretében történő folytatására, e tényről haladéktalanul értesíti az általa felvett kurzusok oktatóit.
 4. Az Egyetemen mint szakmai gyakorlóhelyen az őszi félévben tartott szakmai gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános védelmi intézkedések vonatkoznak. A szakmai gyakorlat során a következő előírásokat kell betartani:
  1. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során a 1,5 méteres védőtávolság megtartása ajánlott, a maszk viselete kötelező.
  2. A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz-és munkavédelmi, adatvédelmi és kórház- higiénés oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben ez nem megoldható, a jelenléti tanulmányi foglalkozásokra vonatkozó szabályok betartásával kell azt megszervezni.
  3. A hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott időszakban jelen lévő hallgatói létszámot. A szakmai gyakorlat első napján a hallgatónál el kell végezni a pre-triázsolást (előzetes kockázatfelmérést).
  4. A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze.
  5. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben ez azt nem károsítja – a gyakorlatvezető, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel fertőtleníti.
  6. A szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani. A termekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítés biztosítani szükséges.
 5. A jelenléti laboratóriumi gyakorlatok során a 1,5 méteres védőtávolság megtartása ajánlott, egyidejűleg a védőmaszk viselete kötelező. A laboratóriumi gyakorlati foglalkozás befejeztével a gyakorlatvezető oktató köteles a használt eszközöket – amennyiben az az eszközt nem károsítja – virucid hatású fertőtlenítőszerrel megtisztítani. Amennyiben az eszköz nem fertőtleníthető, úgy a laboratóriumi gyakorlat során az oktatási szervezeti egység egyszer használatos védőkesztyűt biztosít a hallgatók részére.
 1. Jelenléti és írásbeli tanulmányi teljesítményértékelések különös szabályai
 1. Tanulmányi teljesítményértékelések során az általános védelmi intézkedéseket, továbbá a III. szakaszban foglalt intézkedéseket be kell tartani és be kell tartatni. A tanulmányi teljesítményértékelés előtt írásban (tanulmányi rendszeren keresztül küldött üzenet) és szóban a helyszínen a résztvevőket a védelmi intézkedésekről tájékoztatni kell [ágazati ajánlás: 4.6.].
 2. A hallgatók személyes jelenlétét igénylő tanulmányi teljesítményértékelések, helyét, időpontját, módját, továbbá az oda beosztott hallgatók azonosító adatait a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerinti tanulmányi teljesítményértékelési tervben a tanulmányi rendszeren (NEPTUN rendszer) keresztül közzé kell tenni.
 3. A hallgatók személyes jelenlétét igénylő tanulmányi teljesítményértékelésen [összegző tanulmányi teljesítményértékelés, szóbeli beszámoló, írásbeli (rész)vizsga, szóbeli (rész)vizsga, szigorlat] kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személy vehet részt. A teljesítményértékelést végző oktató köteles az ágazati ajánlás szerint eljárni [ágazati ajánlás 4.1.–4.7. pontja]. A pre-triázs során hallgatónként rögzíteni kell a 2. melléklet szerinti kérdőívre adott válaszokat, valamint a hallgató testhőmérsékletét. A bármelyik kérdésre igen-nel válaszoló hallgatót azonnal el kell különíteni és a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendjének érvényre juttatása érdekében a Vagyonvédelmi és Intézménybiztonsági Osztályt értesíteni kell [ágazati ajánlás: 5.8.]. A rögzített adatokat az oktatási szervezeti egység irattárában 28 napig meg kell őrizni és ellenőrzéskor, felhívásra az ellenőrzést végzőnek fel kell mutatni.
 4. Szóbeli vagy gyakorlati tanulmányi teljesítményértékelés esetén időben ütemezett beosztást kell készíteni és egyidőben értékelést végző oktatónként egyszerre legfeljebb két hallgató lehet jelen. Eszközhasználattal járó teljesítményértékelés során az eszközt minden hallgató után fertőtleníteni kell.
 5. Írásbeli teljesítményértékelés esetén a kötelező várakozási idővel [ágazati ajánlás 4.3. pontja] meghosszabbodik a tanulmányi és vizsgaszabályzatban a teljesítményértékelések eredményének közzétételére vonatkozó határidő.
 6. A kijavított és értékelt írásbeli teljesítményértékelések esetében – ha az papír alapú adathordozón történt – a betekintést a tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint biztosítani kell. A személyes jelenlét mellett tartott betekintés során a 3-4. pontban foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell eljárni.
 7. A távolléti formában tartott tanulmányi teljesítményértékelések során – ellenkező döntésig – a 2019/2020. tanév tavaszi félévben kialakított eljárásrendet kell alkalmazni.
 1. Beiratkozásra, évnyitóra és egyéb rendezvényekre vonatkozó előírások
 1. Összhangban az ágazati ajánlással, minden aktív félévre bejelentkezett hallgató számára az Egyetem előírja, hogy amennyiben a tanulmányai megkezdését megelőző két hét során, vagy a félév alatt külföldön jártak, akkor tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) benyújtott kérvényben nyilatkozzon ennek tényéről.
 2. Az Egyetem biztosítja az elektronikus beiratkozást mindazon felvetteknek, akik Ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek. A személyes jelenlétet igénylő beiratkozás csak azon felvett jelentkezők esetében szervez az Egyetem, akik
  1. nem rendelkeznek Ügyfélkapu regisztrációval vagy azt mégsem kívánják használni; vagy
  2. nem magyar állampolgárok.

A személyes jelenléttel történő beiratkozás során az általános védelmi intézkedések betartása kötelező.

 1. Az egyetemi központi tanévnyitó rendezvényen is meg kell tartani a II. szakasz szerinti általános védelmi intézkedéseket, ezért az egy helyen (Központi épület Aula) tartózkodó résztvevők összesített száma a 200 főt nem haladhatja meg. Az adott tanévnyitó rendezvény szervezéséért felelős szervezeti egység ennél alacsonyabb létszámkorlátot is meghatározhat.
 2. A kari szervezésű tanévnyitó esetében
  1. az csak olyan helyiségben tartható, ahol a természetes szellőzés folyamatosan biztosított;
  2. az egy helyen (teremben vagy szabadtéren) jelenlévők összesített számát úgy kell megállapítani, hogy a jelenlévők között a legalább 1,5 méteres védőtávolság biztosított legyen; és
  3. a jelenlévők számára a maszk viselése kötelező.
 3. Az őszi félév során tartandó diplomaátadó rendezvényekre az évnyitóra vonatkozó, 3-4. pontban foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. A résztvevők számába az esetleges vendégeket is be kell számítani.
 4. Jubileumi diplomaátadó rendezvény – figyelemmel az érintettek életkor miatti fokozott kockázatára – nem tartható.
 5. Az Egyetem területén oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó, a résztvevők személyes jelenlétét igénylő hallgatói és egyéb rendezvény kizárólag különösen indokolt esetben, a rektor és a kancellár együttes engedélye alapján tartható. A rendezvények során a II. szakasz szerinti általános védelmi intézkedéseket be kell tartani és tartatni, amely a szervező kötelessége és felelőssége [ágazati ajánlás: 6.4., 6.5. és 6.6.].
 1. Kollégiumi bentlakásra vonatkozó intézkedések

A járványveszély okozta körülményekre tekintettel a 2020 nyári bentlakási időszak, valamint a 2020/2021. tanév őszi féléve esetén az alábbi feltételek elfogadásával biztosított a hallgatók kollégiumi bentlakása:

 1. A hallgatók a kollégiumok területén is az alapvető járványügyi védelmi intézkedések szerint kötelesek eljárni (különösen: maszk viselése, 1,5 méteres védőtávolság megtartása, egy helyiségben minél kevesebb személy tartózkodása). Saját védőmaszkról a hallgató, illetve a kollégiumban tartózkodó bármely személy magának köteles gondoskodni.
 2. A kollégiumok területén rendezvényeket tartani tilos.
 3. A Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat alapszabályban rögzített testületi ülései nem számítanak rendezvénynek, így különösen a kari hallgatói képviselet ülései, valamint az öntevékeny körök, szakkollégiumok és versenycsapatok szakmai összejövetelei. E testületi ülések másfél óránál nem tarthatnak tovább, illetve, ha igen, köztük legalább egyórás szünetet kell tartani, valamint a helyiséget szellőztetni kell.
 4. A hallgató az adott kollégiumi időszakban csak egy, előre meghatározott személyt fogadhat vendégként. A hallgató által fogadni kívánt vendég adatait a hallgatónak a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszerben (KEFIR) kell az erre kijelölt formában rögzítenie. Más bentlakó számára fogadott vendég fegyelmi eljárást von maga után.
 5. A hallgatónak beköltözésekor kérdőívet kell kitöltenie, melynek eredménye alapján az Egyetem a hallgatót SARS-CoV-2 teszt (PCR teszt) elvégzésére kötelezheti. Pozitív teszteredmények esetén a hallgató csak abban az esetben költözhet be férőhelyére, ha kettő, 48 órán belül megismételt negatív teszttel rendelkezik. Az Egyetem a beköltözést megtagadhatja, ha a negatív tesztek nem megbízható helyről származnak, vagy csalás gyanúja merül föl.
 6. Amennyiben a hallgató a koronavírus bármely tünetét érzi magán, azt köteles a gondnoknak azonnal jelezni, és a lehető legkevesebbet a kollégium közösségi tereiben tartózkodni.
 7. A hallgató köteles jelezni, ha szobájában, a kollégium közös terein bármilyen extra takarítási szükségességet észlel. Köteles jelezni azt is, ha valahol a kézfertőtlenítő elfogyott.
 8. Az Egyetem a saját tulajdonú kollégiumi épületeiben a férőhelyek közel 5%-át – további intézkedésig – nem hasznosítja. Az ily módon érintett férőhelyek a 2020/21-es tanév őszi félévében nem kerülnek kiosztásra.
 9. A 2020/21-es tanév őszi félévére vonatkozó kollégiumi felvételi eljárás során az első évesek szobabeosztásánál törekedni kell arra, hogy a hallgatók lehetőleg szakonként elkülönítve kerüljenek beosztásra.
 10. A kollégiumok területére történő belépésnél naponta egyszer vizsgálni kell a belépő személy testhőmérsékletét.
 11. Amennyiben egy hallgatónál fertőzés gyanúja áll fenn, úgy a kollégiumi gondnoknak, akadályoztatása esetén az ügyeletes kollégiumi mentornak azonnal intézkednie kell – a megfelelő védelmi intézkedések betartása mellett – a hallgató és szobatásainak külön elkülönítő szobában való elhelyezéséről. Ezzel egyidőben az intézkedő személy köteles jelenteni az esetet a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgatójánál, aki ezt követően eleget tesz a területileg illetékes járványügyi hatóságnál a fertőzésgyanús esetekre vonatkozó bejelentési kötelezettségének.
 1. Kollégiumi infrastruktúrára vonatkozó intézkedések

Figyelembe véve a járványveszély idejére érvényes hatósági ajánlásokat, az Egyetem kollégiumainak megnyitása az alábbi védelmi intézkedések érvényesítése mellett történik:

 1. Fokozottan kell fertőtleníteni a kollégisták által gyakran érintett felületeket, mint például szekrényeket, kilincseket, gombokat és villanykapcsolókat, egyúttal a fürdők, mellékhelyiségek tisztaságára is fokozottan ügyelni kell.
 2. A közös használatú területeken és helyiségekben (mosdók, folyosók, stb.) az óvintézkedésekről szóló tájékoztatókat és útmutató matricákat kell kihelyezni.
 3. Indokolt esetben – figyelemmel a járványveszélyre – a kollégiumi szolgáltatások korlátozhatók, egyes személyek abból – amennyiben fennáll a veszélye, hogy koronavírussal fertőzöttek – kizárhatók.
 1. Külföldi hallgatók kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos intézkedések
 1. A kollégiumi férőhelyben részesülő külföldi hallgatók az Egyetem által külső szolgáltatótól bérelt szálláshelyeken (továbbiakban: bérelt kollégiumok) kerülnek elhelyezésre.
 2. A bérelt kollégiumokban is a jelen Intézkedési Terv VI. szakaszában meghatározott előírások az irányadóak.
 3. Az Egyetem – amennyiben feltétlen szükséges – a bérelt férőhelyeken biztosítja a külföldi hallgatók házi karanténban történő elhelyezését.
 4. Amennyiben egy külföldi hallgatónál fertőzés gyanúja merül fel, a bérelt kollégium üzemeltetője azonnal intézkedik az értinett hallgató elkülönítéséről, egyúttal értesíti a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgatóját, valamint az illetékes járványügyi hatóságot.
 5. Amennyiben a hallgató SARS-CoV-2 tesztet (PCR teszt) kérelmez, úgy ezen igényét a BME International Mentor Teamnél kell jeleznie.
 6. Azon hallgatók, akiknél hatósági házi karantént rendelt el az illetékes járványügyi hatóság, csak a karantént elrendelő hatóság engedélyével hagyhatják el a lakóegységeiket (mely a lakószobából és a hozzá tartozó szociális blokkból áll).

 

2020.09.01. 10:39:

Az új koronavírus okozta járványhelyzet miatt elrendelt egészségügyi válsághelyzetben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó egyes, tanulmányi munkával, képzéssel összefüggő tevékenységek megszervezésére a 2020/2021. tanév őszi félévében

I. Bevezető rendelkezések

 1. Jelen Intézkedési Terv személyi hatálya minden, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) területén tartózkodó és oda belépni szándékozó természetes személyre kiterjed.
 2. Magyarország Kormánya a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével egészségügyi válsághelyzetet[1] hirdetett ki Magyarország egész területére. A fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (3) bekezdés b) pontjában[2] kapott felhatalmazással – ágazati irányítás keretében – „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” címmel előírásokat bocsátott a felsőoktatási intézmények részére (a továbbiakban: ágazati ajánlás).
 3. Az ágazati ajánlás
 1. alapján a felsőoktatási intézménynek járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervvel kell rendelkeznie, mely előírásnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a jelen Intézkedési Tervvel tesz eleget; és
 2. 1.10. pontjában a rektort a – jogszabályok és az ágazati ajánlás keretei között – további speciális utasítások meghozatalára hatalmazza fel, valamint felhívja az intézményt belső szabályzataik járványhelyzethez illeszkedő folyamatos kiegészítésére és aktualizálására.
 1. A jelen Intézkedési Terv célja, hogy egységes eljárásrendet határozzon meg az egészségügyi válsághelyzetben az Egyetem egyes tevékenységeinek ellátására, a koronavírus járvánnyal járó kockázatok csökkentésére.
 2. A jelen Intézkedési Tervben foglaltak betartása minden, az Egyetem területén tartózkodó személy számára kötelező.
 3. Az ágazati ajánlásban foglaltak alkalmazása, betartása és betartatása – a jelen Intézkedési Tervben foglalt eltérésekkel – az Egyetem egész területén kötelező. Az ágazati ajánlás előírásaitól akkor lehet eltérni, ha azt a jelen Intézkedési Terv kifejezetten előírja. Ha a jelen Intézkedési Terv az ágazati ajánlásban foglaltaknál szigorúbb előírást (magasabb védelmi szintet) határoz meg, akkor az Intézkedési Tervben foglaltakat kell alkalmazni.

II. Általános védelmi intézkedések

 1. Az Egyetem területére kizárólag a koronavírus fertőzés tüneteit nem mutató, egészséges személy léphet. A tüneteket minden személy napi rendszerességgel köteles magán – az Egyetem területére való belépés előtt – ellenőrizni. A tüneteket mutató személy ennek tényéről, ha
  1. munkavállaló vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll az Egyetemmel (a továbbiakban együttesen: munkavállaló), akkor közvetlen (munkairányító jogkörű) felettesét erről haladéktalanul értesíti;
  2. hallgató, akkor a tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendsz
   Utoljára szerkesztve: 2021.03.09. 08:00