Hírek - 2019.07.11.

400+ Ösztöndíj Program

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME GTK) 400+ Ösztöndíjat hirdet a tanulmányaik részleges finanszírozása céljából a részletes feltételekben leírtaknak eleget tevő, jelen félévben felvett, illetve már hallgatói jogviszonyban lévő azon hallgatók részére, akik tanulmányaik során folyamatosan kimagasló teljesítményt nyújtottak.

Az ösztöndíj típusa
Az ösztöndíj a hallgató képzésével összefüggő, tanulmányaihoz kapcsolódó szakmai,
tudományos és közéleti tevékenysége alapján átfogó szervezeti egység ösztöndíjaként kerül
folyósításra. Átfogó szervezeti egység ösztöndíjában az Egyetem nappali tagozatos hallgatója
részesülhet.
 
Az ösztöndíj sikeres indulása után a 2019/20-as tanévben a legnagyobb újdonságot az jelenti, hogy már nappali munkarendű mesterképzésben résztvevő hallgatók is pályázhatnak az ösztöndíjra. A korábbi évek gyakorlatához képest jelentős változás, hogy azok a hallgatók, akik tanulmányaik megkezdésekor nem rendelkeztek az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges felvételi eredményekkel, már a tanulmányaik 2. szemeszterétől kezdve bekapcsolódhatnak és elnyerhetik az ösztöndíjat, amennyiben elérik a kiírásban szereplő tanulmányi átlagot és megfelelnek az egyéb követelményeknek.  
 
Pályázatok benyújtása:
Az ösztöndíj pályázatot benyújtani kizárólag a BME GTK által erre a célre a Neptunban rendszeresített és a részletes pályázati feltételekben megadott kérvény(ek) Neptun rendszerben történő elektronikus benyújtásával lehet. 
 
A kérelem 2019.09.23-2019.09.29. 23:59 óráig nyújható be. 
 
 
A pályázattal kapcsolatban a 400plusz@gtdh.bme.hu e-mail címen kérhet felvilágosítást. 
 
Hiánypótlás:
A kérelem beadási határidejének lejártát követően hiánypótlás regisztrálása a Neptunban legfeljebb 3 napig kérhető a KTH-ban. 
 
A pályázati kiírás és a lebonyolítási rend a www.gtk.bme.hu oldalon található!
 
Sikeres pályázást kívánunk! 
 
GTK HK 

Utoljára szerkesztve: 2019.07.11. 09:42