Hírek - 2019.05.18.

Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíja 2018/19. tanév

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Szociális Bizottság és a Kancellária pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályazt (TJSZ) 23. § alapján a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók segítése érdekében.
 
A pályázat célja
Az Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíj pályázata az önköltséges és költségtérítéses költségviselési formával rendelkező hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás.
 
Pályázat feltételei
A pályázaton részt vehet a BME bármely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben részt vevő önköltséges vagy költségtérítéses képzési formában részt vevő, a TJSZ 15.§ (1) bekezdés b) pontjába nem tartozó hallgatója.
A pályázatot a szociális helyzet váratlan romlását megalapozó esemény(ek) bekövetkeztét követő fél éven belül lehet benyújtani. A pályázat a félév során aktív hallgatói jogviszony esetén bármikor benyújtható.
Egy félévben, egy pályázó több érvényes pályázatot is leadhat, amennyiben több esemény is indokolja ezt, de eseményenként csak egyet.
 
Határidők
A hiánytalan pályázat leadására a 2018/19/2 félévben legkésőbb 2019. június 17-ig van lehetőség azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázatot a szociális helyzet váratlan romlását megalapozó esemény bekövetkeztét követő fél éven belül kell benyújtani az Egyetemi Hallgatói Képviselet irodájában. A határidőt követően leadott, vagy a határidőig, de hiányosan leadott pályázatok elbírálására csak a 2019/20. tanév őszi félévében van lehetőség.
 
További részleteket a pályázati kiírásban találhattok: 
 
Üdv, 
GTK HK 

Utoljára szerkesztve: 2019.05.18. 11:32