Hírek - 2016.12.02.

Közlemény a GTK helyzetéről, ahogy mi, hallgatók látjuk

Kedves Egyetemi Polgárok!

Ahogy arról mára már mindenki értesülhetett, a GTK és a BME vezetése között több mint egy hónapja kerültek felszínre olyan problémák, melyek okai részben a múltban gyökereznek, de az elmúlt másfél évet nézve is igen sok kiváltó ok beazonosítható.

A Kar dékánját október 24-én a rektor felfüggesztette bizalomvesztésre hivatkozva, mellyel már megingatta a GTK bizalmát abban a kérdésben, hogy a BME rendezni kívánja a kialakult helyzetet, és a Kar által október 22-én összeállított, GTK helyzete c. dokumentumban tárgyalt problémákra választ szeretne adni. A Hallgatói Képviselet ekkor tolmácsolta félelmeit a rektornak, és kifejezte aggodalmát, jelezte, hogy azzal, hogy Dékán urat felfüggeszti, nem csak a Kar vezetését bénítja meg, hanem ezzel veszélyezteti a GTK jövőjét is.

 

A Hallgatói Képviselet kérésére Andor dékán úr részt vett egy hallgatói fórumon, ahol beszámolt a közelmúlt történéseiről. Habár ide mi nem hívtuk a rektort, ő megjelent, és jelenlétével nem javította a helyzetet.

November 9-én a BME rektora vette a bátorságot, és elbocsátotta dékánunkat, Karunk megválasztott, legitim vezetőjét, megbecsült, Kari Hallgatói Díjas oktatóját, Andor Györgyöt. Mind a Hallgatói Képviselet, mind a GTK oktatói jelezték elégedetlenségüket az intézkedéssel kapcsolatban. A rektor ezen szégyenteljes intézkedésével ellehetetlenítette Karunk működését kevesebb mint egy hónappal az Egyetemi Nyílt Nap előtt, ahol oktatóinknak és a Képviselet tagjainak a BME-n, azon belül a GTK-n lévő fejlődési lehetőségeket kellett volna hirdetnie az érdeklődők számára.

A kirúgás után Karunk oktatói levélben megírták egyetemünk rektorának, hogy intézkedésével nem értenek egyet, elvárják, hogy a BME tárgyaljon velünk a Kar által leírt problémákról, és kérik vissza a dékánunkat.

Ezen a ponton október 24-e óta nem állt szóba érdemben senki sem a Karunkkal. A Hallgatói Képviselet ekkor döntött úgy, hogy elég volt, és békés demonstrációval kívánta felhívni a figyelmet a GTK-val szembeni példátlan és szégyenteljes bánásmódra. A demonstráción megfogalmaztuk követeléseinket, melyet közel 1400 támogató aláírással több mint két hete adtunk át a Rektori Kabinetnek. Ezt megerősítendő, november 21-én ismét, 100 hallgató kíséretében próbáltuk nyomatékosítani kéréseinket, immáron személyesen is választ követeltünk a rektortól, az egyetemtől.

Azóta semmilyen formában senkitől nem kaptunk választ.

A GTK Hallgatói Képviselete úgy érzi, hogy a BME vezetése állásfoglalásával szemben megpróbálja ellehetetleníteni a Karunk helyzetét, az általunk felvetett problémákra semmilyen választ nem hajlandó adni, nézik, ahogy a GTK lassan egy hónapja “működik” dékán nélkül. Nem zavarja őket, hogy az oktatók megfogalmazták problémáikat, hogy a hallgatóság követelésekkel fordult hozzájuk, nem érzik úgy, hogy válaszolniuk kellene. A GTK vezetése tett javaslatot a megbízott dékán személyére, melyre semmilyen válasz nem érkezett. A Hallgatói Képviselet jelezte, hogy az MBA képzés Andor dékán úr távozása óta félig leállt. Az MBA-s hallgatóság többsége részben Andor György személye miatt jött a GTK-ra, mivel úgy érezte, ő a garancia a minőségi oktatásra. Erre a rektor személyes megkeresésünkkor sem tudott semmilyen választ adni. Az oktatók számára ez a kilátástalan helyzet komoly egzisztenciális kérdéseket vet fel, és többen nehezen tudják elképzelni jövőjüket a BME kötelékeiben. Mivel oktatóink személye garantálja a GTK oktatási színvonalát, illetve a végzett hallgatók diplomájának értékét, ezért úgy érezzük, hogy a BME nem foglalkozik Karunkkal, és teljes mértékben semmibe veszi a hallgatóság jövőjét. Egyetemünk vezetése nem áll szóba a Karral, és jelen helyzetben a Hallgatói Képviselet szerint szánalmasnak tűnő látszattevékenységgel próbálják a GTK-t a BME-n belül tartani.

A Hallgatói Képviselet tagjai a fentiek tükrében nem látják értelmét abban reménykedni, hogy a BME rektora által teremtett katasztrofális helyzet megoldódik. Ezért oktatóinkkal együtt kértük a fenntartót, hogy a GTK által megfogalmazott peremfeltételek mellett csatolja az ELTE-hez a GTK-t. Az esetleges elcsatolást csak úgy tartjuk elfogadhatónak, hogy a hallgatók abból gyakorlatilag semmit sem éreznek, a hallgatóság egésze egyben marad, az oktatás és a hallgatói lét mindennapjaihoz köthető tevékenységek folyamatosan biztosítottak lesznek.

Sajnáljuk, hogy a BME vezetése nem volt partner a GTK által megfogalmazott problémák megtárgyalásában, és hogy az utolsó pillanatig semmilyen megkeresésünkre nem kaptak sem oktatóink, sem mi érdemi választ.

GTK Hallgatói Képviselet

*Kiegészítés: a közleményben a BME vezetése alatt az egyetem rektorát, a rektorhelyetteseket és többi kar vezetését értjük. Ezt azért szükséges tisztázni, mivel a BME gazdasági vezetője, a Kancellár. Barta-Eke Gyula Kancellár úr, azonban az elmúlt hónapokban mindvégig a rektori vezetéssel ellentétben, a GTK problémáinak megoldását elősegítő lépéseket igyekezett szorgalmazni.


Utoljára szerkesztve: 2016.12.02. 19:07