Hírek - 2018.10.03.

Ujvári János diplomadíj-pályázat 2018/2019 Ősz

Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) pályázatot ír ki a 2018-2019 tanév őszi félévében végzős hallgatók részére.


A pályázat célja
Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.

A pályázók köre
A pályázaton azok az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2018-2019 tanév őszi félévében fejezik be tanulmányaikat. (A tavaszi félévre új kiírás lesz érvényes.)


A pályázat tartalma
A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, ami teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének van szentelve.

A pályázatok értékelésnél a két fajta megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt.

A dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató legalább alapfokon átlátja és értelmezi a szellemitulajdon-védelem rendszerét, és ebben el tudja helyezni saját témájának, megoldásának vizsgálatát. 


A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók öt kategóriában nyújthatnak be munkákat:

  • szabadalom/használatiminta-oltalom,
  • védjegyoltalom,
  • formatervezésiminta-oltalom,
  • szerzői jog
  • szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.

A pályázat menete
1. A pályázati szándék regisztrálása a központi ujvaridiplomadij@hipo.gov.hu pályázati email címen. A regisztrációnak tartalmazni kell:

  • a hallgató adatait: név, email cím, a képzőintézmény neve a kar és szak megjelölésével,
  •  a hallgató diplomamunkájának/szakdolgozatának címét és vázlatát,
  •  a dolgozathoz kapcsolódó szellemitulajdon-védelmi téma megjelölését néhány mondatban.

2. A fentiekben részletezett pályázati feltételek teljesítése.

3. A pályázati anyag elkészítése és leadása a megjelölt határidőre. Az értékeléshez szükség van a diplomamunka/szakdolgozat megküldésére is, ám ennek tartalmát az SZTNH kizárólag abból a szempontból vizsgálja, hogy milyen mélységben sikerült a hallgatónak a lehetséges szellemitulajdon-védelmi vonatkozásokat feltárni.


Az anyagokat elektronikus úton, PDF formátumban kérjük leadni a központi pályázati email címre. Ennek beérkezését minden esetben visszaigazoljuk. Az értékelés eredményéről minden hallgató értesítést kap.

Határidők
A pályázati szándék regisztrálásának határideje: 2018. október 29.
A diplomadíj-pályázat elkészítésének határideje: 2019. március 6.

A részletes pályázati kiírást megtalálhatjátok az alábbi linkre kattintva.

Pályázati kiírás


Utoljára szerkesztve: 2018.10.03. 14:36