Hírek - 2018.04.07.

Kar Kiváló Hallgatója Díj pályázati felhívás 2018

Kedves Hallgatók!

Szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy a BME GTK Kar Kiváló Hallgatója Díj pályázatot hirdet azon hallgatók számára, akik mintatantervükben meghatározott követelményeken túlmutató kiemelkedő tanulmányi, karhoz köthető szakmai, tudományos vagy közéleti tevékenységet is végeznek.

 
A pályázók köre:


Képzési szintek szerint:

  • nappali tagozatos alapképzésben (BA/BSc) részt vevő hallgatók
  • nappali tagozatos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő hallgatók

Képzési területek szerint:

  • műszaki képzési terület
  • gazdaságtudományi képzési terület
  • társadalom-, bölcsészettudomány képzési terület

 

A pályázat feltételei:

A pályázaton részt vehet a GTK valamely teljes idejű alap- vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki teljesíti az alábbi két pontban foglaltakat:

a.    a Neptun rendszerben felvett szakdolgozat, vagy diplomamunka tantárgy,

b.    a pályázó kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett legalább egy kategóriában (szakmai, tudományos és nyelvi teljesítmény, közösségi tevékenység, sport) értékelhető teljesítménnyel rendelkezik.

 

Határidők:

Papír alapú adatlap, illetve a csatolt mellékletek leadási határideje

2018. április 15. 20:00

Személyes bemutatás és hiánypótlás

2018. április 16-19. 

Az elektronikusan kitöltött pályázati adatlapot a GTK HK irodájában ügyeleti időben, vagy a Wigner Jenő Kollégium portáján kell leadni lezárt, névvel ellátott borítékban az ütemezésben megadott határidőig.
 
Pályázati kiírás Pályázati adatlap
 
 
Kérdés esetén bátran írjatok a jutter@gtkhk.hu-ra!
 
GTK HK

Utoljára szerkesztve: 2018.04.07. 12:07