Hírek - 2016.12.09.

Időrendi tájékoztató a történtekről

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban szeretnénk időrendben, az elejétől fogva bemutatni Nektek a múltban történteket.

Október 22-én, a GTK Dékáni Tanácsának túlnyomó többsége 5 pontban megfogalmazta a GTK helyzete c. dokumentumban karunk problémáit:

 1. A BME ne szóljon bele a kari felvételi folyamataiba. A GTK maga határozhassa meg a felvételi pontszámokat és keretszámokat.
 2. Akadályozza meg a GTK-s tárgyak kiszorítását más kari tantervekből.
 3. Az egyetem biztosítsa a GTK gazdálkodási önállóságát. Ne hozzanak csak a GTK számára hátrányos költségvetési döntéseket.
 4. A GTK-s oktatók tudományos előmenetelét illető objektív és etikus bírálatát.
 5. GTK vezetőinek megválasztásába nem szól bele az egyetem vezetése.

Október 24-én a rektor felfüggesztette Andor György dékán urat. Döntését a dékánnal szembeni bizalomvesztésre hivatkozva indokolta. A rektor már ekkor jelezte, hogy a GTK problémáinak vizsgálatára felállít egy bizottságot, mely megvizsgálja a kérdéses 5 pontot és azok hátterét.

Október 27-én a Hallgatói Képviselet tájékoztató fórumot tartott a GTK helyzetéről, ahol kinyilvánította, hogy törekszünk a problémák megoldására a BME-n belül.

November 7-én a Hallgatói Képviselet újra tájékoztató fórumot tartott, amire meghívta Andor dékán urat, hogy első kézből tájékoztassa a hallgatóságot a kialakult helyzetről, és válaszolja meg a felmerülő kérdéseket.

November 9-én Józsa János azonnali hatállyal elbocsátotta Andor Györgyöt a közalkalmazotti jogviszonyából.

November 10-én Palkovics László oktatásért felelős államtitkár kijelentette, hogy a BME-nek a kialakult helyzet házon belüli rendezésére november 24-ig van lehetősége. Ezzel párhuzamosan felkért egy másik bizottságot, hogy vizsgálja meg a GTK kiválását és az ELTE-be történő integrációját. Államtitkár úr azt a tájékoztatást adta, hogy november 25-én a két bizottsági anyag alapján fog döntést hozni.

November 14-én ülésezett először a Józsa János által felkért bizottság, amelynek felállítását október 24-én jelentette be.

November 14-én Hallgatói Képviselet demonstrációt szervezett a GTK-ért. Előtte 6 pontban összefoglalta a követelésit amik az alábbiak voltak:

 1. Vessenek véget az elmúlt hetek BME-hez nem méltó viselkedésének, ne hozzanak több, a GTK-val szemben jogszerűtlen döntést!
 2. Követeljük Andor György haladéktalan visszahelyezését a GTK-ra!
 3. Azonnal kezdje meg az egyetem a tárgyalásokat a GTK-val a Kar jövőjének tisztázása érdekében!
 4. A tárgyalások során biztosítsanak a GTK képviselőinek tisztességes lehetőségeket, tárgyalóképes egyetemi vezetőkkel szemben!
 5. Bánjanak karunkkal sikereinkhez és eredményeinkhez méltóan!
 6. Amennyiben a fenti követeléseinket az egyetem vezetése és a rektor nem tudják vagy nem akarják teljesíteni, úgy haladéktalanul követeljük a rektor lemondását.

​November 16-án a Hallgatói Képviselet eljuttatta a Rektori Kabinetbe a fentebbi 6 pontot 1371 támogató aláírással. Követeléseinkre nem kaptunk választ.

November 21-én a Hallgatói Képviselet közel 150 hallgató kíséretében, követeléseit ismét nyomatékosítva hivatalos levélben kérte Józsa Jánost, hogy válaszoljon a korábban megfogalmazott 6 pontra. A rektor másnapra ígért választ, ami azóta sem érkezett meg.

November 25-re Palkovics államtitkár úr összehívatott egy megbeszélést, melyen a BME vezetése (kancellár, rektor, rektorhelyettesek, dékánok) és a GTK vezetése vett részt, mivel államtitkár úr olyan anyagot várt a BME részéről, amit egyeztet a GTK-val is. A megbeszélés nem vezetett eredményre.

November 28-ra a GTK vezetése válaszdokumentumot készített a rektori bizottság anyagára. Ekkor úgy látszott, hogy az álláspontok az elmúlt másfél hónapban sem közeledtek, inkább távolodtak egymástól.

November 30-án a GTK 9 oktató, 2 nem oktató, 1 doktorandusz képviselő és 8 hallgatói képviselő tagja írta alá a nyilatkozatot, miszerint támogatják, hogy a BME GTK Kari Tanácsának tagjai arra kérik a fenntartót, hogy az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkársága által létrehozott, a BME GTK ELTE-be történő beolvadásának vizsgálatára született dokumentum (“BME GTK ELTE-be történő beolvadásos kiválásának megvalósíthatósága”, 2016. november 23.) szerint megvalósuló, az ott megadott szakjainak, szervezetének és eszközeinek ELTE-be történő kiválásos beolvadását indítsa el.

December 5-én a kormany.hu oldalon megjelent egy sajtóközlemény, melyben a fenntartó megfogalmazta, hogy: “a jelenleg fennálló helyzet nem teszi lehetővé, hogy a kar és az egyetem az oktatási-kutatási értékek és hallgatói érdekek sérelme nélkül működjön tovább, az egyetem pedig a fenntartó kérése ellenére, az Egyetemen belüli érdekeltekkel folytatott párbeszéd eredményként sem tudta megnyugtató módon rendezni a vitás helyzetet.”

Ez után a két egyetem Szenátusa fogja véleményezni a fenntartói kezdeményezést. A továbbiakban megindulnak a tárgyalások a két egyetem rektora és kancellárjai között a pontos részletekkel kapcsolatban.


Utoljára szerkesztve: 2016.12.09. 15:58