Hírek - 2015.09.12.

Közösségi Kari BME ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki Közösségi Kari BME ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja a GTK közösségi életet élő és főként a közösségi életet aktívan szervező hallgatóinak jutalmazása.

  1. A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet minden aktív, nappali tagozatos, alap- vagy mester képzéses hallgató, aki rendelkezik legalább egy lezárt aktív félévvel a BME GTK-n.

  1. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Az online adatlap kitöltésével, illetve hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap és a hozzá csatolt mellékletek (az alább említett időszakban végzett közösségi tevékenységek részletes leírása és a tevékenységet felügyelő szervezet által kiállított eredeti és hiteles igazolások) leadásával a Wigner Jenő Kollégium portáján a leadási ív aláírásával 2015. szeptember 11. 23:59-ig. Külföldi tartózkodás esetén scannelt adatlap is elfogadható.

  1. A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a HK a beadást követően saját hatáskörben bírálja el. Az elbírálás során figyelembe vett tevékenységek: kari szakkollégiumi tevékenység, Mentorgárda, Instruktorgárda, Rendezvényszervező Csoport, kari öntevékenyköri tagság, egyéb kari szervezés (pl. Wigner Weekend, közösségi rendezvény szervezése stb.). A pályázat elbírálásakor figyelembe vehető más, a BME HÖK Alapszabály hatálya alá tartozó szervezeti tevékenység is, amelyet a bizottság egyedileg pontoz (ebben az esetben szükséges a tevékenység részletes leírása és a szervezet vezetőjének hitelesítése). A pályázó által 2015. február 2-től 2015. szeptember 1-ig végzett és lezárult tevékenységek számítanak. Kivételt képeznek ez alól a hallgatói képviseleti mandátum alatt végzett tevékenységek.

  1. A pályázat eredménye:

Az ösztöndíjat a 2015/2016/1 félévben maximum 40 hallgató részesülhet a juttatásban. A díjazottak számáról a Hallgatói Képviselet a beérkezett pályázatok színvonalának figyelembe vételével dönt, ezután  2015. szeptember 14-én hoz döntést a nyertes pályázatokról, amelyek egyszeri pénz jutalomban részesülnek. Az eredményeket 2015. szeptember 15-én hozza nyilvánosságra.

  1. Felszólalás:

A pályázat elbírálása során megállapított eredmény ellen 1 héten belül lehet felszólalni a jutter@gtkhk.hu e-mail címen. A felülvizsgálati kérelem kapcsán született döntés ellen - a BME HÖK Alapszabály 4.§ (4) bekezdésnek megfelelően - a közléstől, ennek hiányában tudomására jutásától számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet, amelyet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság bírál el.

A pályázat leadásához szükséges dokumentumok:

Pályázati kiírás Pályázati adatlap Igazolás minta
Online adatlap
 


Utoljára szerkesztve: 2015.09.12. 22:55