Hírek - 2015.03.10.

Közösségi Kari BME ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki Közösségi Kari BME ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja a GTK közösségi életet élő és főként a közösségi életet aktívan szervező hallgatóinak jutalmazása.

  1. A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet minden aktív, nappali tagozatos, alap- vagy mesterképzéses hallgató, aki rendelkezik legalább egy lezárt aktív félévvel a BME GTK-n.

  1. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Az online adatlap kitöltésével, illetve hiánytalanul kitöltött és aláírt Pályázati adatlap és a hozzá csatolt mellékletek (az alább említett időszakban végzett közösségi tevékenységek részletes leírása és a tevékenységet felügyelő szervezet által kiállított eredeti és hiteles igazolások) leadásával a Wigner Jenő Kollégium portáján a leadási ív aláírásával 2015. március 15. 23:59-ig. Külföldi tartózkodás esetén scannelt adatlap is elfogadható.

  1. A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a HK a beadást követően saját hatáskörben bírálja el. Az elbírálás során figyelembe vett tevékenységek: kari szakkollégiumi tevékenység, Mentorgárda, Instruktorgárda, Rendezvényszervező Csoport, kari öntevékenyköri tagság, egyéb kari szervezés (pl. Wigner Weekend, közösségi rendezvény szervezése stb.). A pályázat elbírálásakor figyelembe vehető más, a BME HÖK Alapszabály hatálya alá tartozó szervezeti tevékenység is, amelyet a bizottság egyedileg pontoz (ebben az esetben szükséges a tevékenység részletes leírása és a szervezet vezetőjének hitelesítése). A pályázó által 2014. szeptember 1-től 2015. február 1-ig végzett és lezárult tevékenységek számítanak. Kivételt képeznek ez alól a hallgatói képviseleti mandátum alatt végzett tevékenységek.

  1. A pályázat eredménye:

Az ösztöndíjat a GTK aktív, nappali tagozatos hallgatóinak legfeljebb 1.5%-a kaphatja meg. Ez alapján a 2014/2015/2 félévben maximum 39 hallgató részesülhet a juttatásban. A díjazottak számáról a Hallgatói Képviselet a beérkezett pályázatok színvonalának figyelembe vételével dönt, ezután  2015. március 23-án hoz döntést a nyertes pályázatokról, amelyek egyszeri pénzjutalomban részesülnek. Az eredményeket 2015. március 24-én hozza nyilvánosságra.

  1. Felszólalás:

A pályázat elbírálása során megállapított pontszám ellen 2015. április 7-ig lehet felszólalni a jutter@gtkhk.hu email címen. A felszólalások beérkezését követően a BME GTK Hallgatói Képviselet 2015. április 13-ig hoz döntést az egyes esetekben, melyről elektronikusan tájékoztatja a felszólalókat.

Pályázat leadásához szükséges dokumentumok
 


Utoljára szerkesztve: 2015.03.10. 00:29