Hírek - 2014.09.30.

Szakmai Kari BME ösztöndíj - Pályázati kiírás a 2014/15/1. félévben

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki Szakmai Kari BME ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja azon hallgatók díjazása, akik az elmúlt félévben kiemelkedtek a GTK hallgatói közül szakmai- és tudományos teljesítményükkel.
 
1. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehet minden aktív, nappali tagozatos, alap- vagy mesterképzéses hallgató, aki rendelkezik legalább egy lezárt aktív félévvel a BME GTK-n.
 
2. A pályázat benyújtásának módja és határideje:
Az online adatlap kitöltésével, illetve hiánytalanul kitöltött és aláírt Pályázati adatlap és a hozzá csatolt mellékletek leadásával a Wigner Jenő Kollégium portáján a leadási ív aláírásával 2014. október 15. 23:59-ig.
3. A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat a HK előbírálja 2014. október 17-ig, majd értesíti a pályázókat az esetleges hiánypótlásról és a személyes meghallgatás időpontjairól. A beszélgetések várhatóan október 19-22. között lesznek, előre egyeztetett időpontban, melyen a megjelenés a pályázónak kötelező.
A pályázatokat a HK az előzetesen kihirdetett pontozási rendszer szerint bírálja el. Az elbírálás során figyelembe vett tevékenységek és eredmények: szakmai teljesítmény, demonstrátori munka, idegen nyelvi teljesítmény, tanulmányi verseny eredménye. A pályázó által az utolsó aktív félévben végzett (jellemzően 2013/2014/2. félév) tevékenységek számítanak. A pályázat pontozási rendszere tartalmazza részletesen a különböző kategóriákban figyelembe veendő tevékenységek/eredmények listáját. A pályázatot a HK saját hatáskörben bírálja el.
 
4. A pályázat eredménye:
A HK 2014. október 26-án hoz döntést a nyertes pályázatokról, amelyek egyszeri pénzjutalomban részesülnek. Az eredményeket 2014. október 27-én hozza nyilvánosságra.
 
5. Felszólalás:
A pályázat elbírálása során megállapított pontszám ellen 2014. november 3-ig lehet felszólalni a jutter@gtkhk.hu email címen. A felszólalások beérkezését követően a HK 2014. november 10-ig hoz döntést az egyes esetekben, melyről elektronikusan tájékoztatja a felszólalókat.

Utoljára szerkesztve: 2014.09.30. 21:47